Коензим-А

То је коензим који у одређеним ензимским реакцијама функционише као носач ацил групе.

Повезани додаци

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома не мења.

Клорофил

Хлорофил је зелени пигмент у биљкама, где је као сакупљач...

Процеси транспорта

Анимација нам приказује пасивне и активне процесе транспорта који...

АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује...

Вируси

Састоје се од беланчевина и ДНК или РНК, заражене ћелије...

Ензими

Ензими су биолошки катализатори, њихова активност се може регулисати.

Added to your cart.