Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Коензим-А

Коензим-А

То је коензим који у одређеним ензимским реакцијама функционише као носач ацил групе.

Биологија

Ознаке

Коензим А, ацетил група, carrier coenzyme, циклус лимунске киселине, метаболички процеси, катаболизам, катаболички процес, биохемија, хемија, биологија

Повезани додаци

Ензими

Ензими су биолошки катализатори, њихова активност се може регулисати.

НАД, НАДП, НАДПХ

НАД је важан као коензим-Х у реакцијама процеса разграђивања, а НАДП у реакцијама процеса...

АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује енергију унутар ћелија.

Фосфорна киселина (H₃PO₄)

Употребљава се као средство за закисељивање многих безалкохолних пића, а у домаћинствима...

Фосфат јон (PO₄³⁻)

Сложени јон, који настаје из фосфорне киселине губљењем протона.

Пурин (C₅H₄N₄)

Хетероциклично ароматично органско једињење, његови деривати су гуанин и аденин.

Бета-Ђрибоза (C₅H₁₀O₅)

Безбојна кристална материја коју налазимо у нуклеинским киселинама, кофакторима,...

Added to your cart.