Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Коцка (задаци)

Коцка (задаци)

Ивице, дијагонале и странице коцке тачно можемо одредити уз помоћ њених темена.

Математика

Ознаке

коцка, лице, ивица, теме, мала дијагонала, велика дијагонала, геометрија, геометрија простора, задатак, игра, математика

Повезани додаци

Коцка

Приказ саставних делова коцке, која је једна од правилних полиедара (темен, ивица,...

Сечење коцке

Када коцку расечемо са равнима различитих положаја, можемо испитивати разна геометријска...

Коцка од коцки

Задатком састављања хексаедра од подударних коцака помаже у продубљивању стеченог знања.

Слагање коцке

Задаци у којима по задатим узорцима треба да сложимо коцку, одлично развијају разне...

Мрежа коцке (задаци)

Од мреже шест подударних квадрада није увек могуће саставити коцку.

Бојење коцке

По задатим условима треба разним бојама офарбати темена, ивице и странице коцке.

Слагање геометријских форми (разнобојних)

Од разнобојних коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Слагање геометријских форми (једнобојних)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Квадар (задаци)

Ивице, дијагонале и странице квадра тачно можемо одредити уз помоћ његових темена.

Слагање геометријских форми (3Д)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма у датој просторној мрежи, из дате...

Рачунање површине и запремине (задатак)

Задаци са телима који потичу из основне коцке развијају способност оријентације.

Квадар

Квадар је геометријско тело омеђено са шест међусобно нормалних правоугаоних површи.

Груписање квадрова

Различите типове квадара приказујемо уз помоћ свакодневних предмета.

Познати производи

Јасна илустрација алгебарских израза.

Коцкица

Са правилним коцкама можемо решити више статистичких задатака и задатака из вероватноће.

Мрежа квадра (задаци)

Анимација нам приказује разне мреже датог квадра, а може се решити и више задатака.

Added to your cart.