Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Коцка од коцки

Коцка од коцки

Задатком састављања хексаедра од подударних коцака помаже у продубљивању стеченог знања.

Математика

Ознаке

стереопсија, коцка, игра, геометрија простора

Повезани додаци

Коцка

Приказ саставних делова коцке, која је једна од правилних полиедара (темен, ивица,...

Сечење коцке

Када коцку расечемо са равнима различитих положаја, можемо испитивати разна геометријска...

Бојење коцке

По задатим условима треба разним бојама офарбати темена, ивице и странице коцке.

Мрежа коцке (задаци)

Од мреже шест подударних квадрада није увек могуће саставити коцку.

Коцка (задаци)

Ивице, дијагонале и странице коцке тачно можемо одредити уз помоћ њених темена.

Слагање коцке

Задаци у којима по задатим узорцима треба да сложимо коцку, одлично развијају разне...

Слагање геометријских форми (разнобојних)

Од разнобојних коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Слагање геометријских форми (једнобојних)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Груписање квадрова

Различите типове квадара приказујемо уз помоћ свакодневних предмета.

Квадар

Квадар је геометријско тело омеђено са шест међусобно нормалних правоугаоних површи.

Учење мађарске абецеде корз игру

Вежбајте абецеду формирајући речи!

Рачунање површине и запремине (задатак)

Задаци са телима који потичу из основне коцке развијају способност оријентације.

Коцкица

Са правилним коцкама можемо решити више статистичких задатака и задатака из вероватноће.

Мрежа квадра (задаци)

Анимација нам приказује разне мреже датог квадра, а може се решити и више задатака.

Слагање геометријских форми (3Д)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма у датој просторној мрежи, из дате...

Танграм 3D

Специјална 3D варијанта логичка игра пореклом из Кине.

Оптичка илузија

Приликом оптичке илузије наш мозак погрешно интерпретира виђену слику.

Амесова соба

Специјална соба има искривљене зидове за приказивање оптичке илузије.

Added to your cart.