Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Коцка

Коцка

Приказ саставних делова коцке, која је једна од правилних полиедара (темен, ивица, дијагонала, страница).

Математика

Ознаке

коцка, теме, ивица, лице, мала дијагонала, велика дијагонала, суседним лица, геометрија простора, математика

Повезани додаци

Мрежа коцке (задаци)

Од мреже шест подударних квадрада није увек могуће саставити коцку.

Коцка од коцки

Задатком састављања хексаедра од подударних коцака помаже у продубљивању стеченог знања.

Бојење коцке

По задатим условима треба разним бојама офарбати темена, ивице и странице коцке.

Коцка (задаци)

Ивице, дијагонале и странице коцке тачно можемо одредити уз помоћ њених темена.

Призме

Међу геометријским телима постоје разне врсте призми, од неправилних до правилних.

Рачунање обима, површине и запремине

Ова анимација ће нас упознати са начинима рачунања обима и повшине геометријских облика у...

Мрежа квадра (задаци)

Анимација нам приказује разне мреже датог квадра, а може се решити и више задатака.

Сечење коцке

Када коцку расечемо са равнима различитих положаја, можемо испитивати разна геометријска...

Правилна тела

Од пет правилних („Платонских”) тела, која постоје у тродимензионалном простору,...

Слагање геометријских форми (једнобојних)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Груписање геометријских тела

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Квадар

Квадар је геометријско тело омеђено са шест међусобно нормалних правоугаоних површи.

Рачунање површине и запремине (задатак)

Задаци са телима који потичу из основне коцке развијају способност оријентације.

Однос запремина чврстих тела

Ова анимација ће нам помоћи да упоредимо однос сличности и промене запремине чврстих тела.

На колико делова дели простор 3 равни?

Три равни можемо на разне начине сместити у простору. Погледајмо, на колико делова делимо...

Груписање геометријских тела 1.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Геометријске трансформације 2. (транслација)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне транслације (у равни и у простору).

Коцкица

Са правилним коцкама можемо решити више статистичких задатака и задатака из вероватноће.

Added to your cart.