Кеплерови закони

Кеплерови закони описују кретање планета око Сунца.

Повезани додаци

String saw

In this experiment we prove that it is possible to cut a bottle...

Exceeding the speed of sound

What is the speed of sound? What happens when an object exceeds...

Једноставне хармоничне осцилације и равномерно кружно кретање

Хармонично осцилаторно кретање се може сматрати нормалном...

Карактеристични параметри таласа

Анимација нам на примеру звучних таласа објашњава најважније...

Термичка дилатација мостова

Дужина металне конструкције моста зависи од температуре.

Resonance straw

Find out how to move the straws without touching them, using the...

Beverage machine - Part 1

Is it possible to turn pure water into a soft drink in a few seconds?

Импулс силе

Анимација нам приказује импулсе сила на примеру колица са...

Added to your cart.