Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Хлор (Cl₂)

Хлор (Cl₂)

Један од представника халогена, жутозелен гас непријатног, загушљивог мириса, веома отрован.

Хемија

Ознаке

хлор, хомонуклеарна молекула, халоген, оксидант, хлоризована вода, хлориди, хлороводонична киселина, кухињска со, дезинфекција, отрован, Игнац Семелвајс, едем плућа, неполарни, хлоридни јон, неорганска хемија, хемија

Повезани додаци

Поређење халогених елемената

Халогени су група елемената у Периодном систему елемената којој припадају флуор, хлор,...

Хлороводоник (HCl)

Безбојни гас, оштрог мириса, његов водени раствор назива се хлороводонична киселина.

Кристал јода

Чврста сива супстанца која сублимује при загревању. Његов раствор у алкохолу зове се...

Хлорирање метана субституцијом

Током субституције се водоници метана замене атомима хлора. Као нуспродукт се појављује ХЦл.

Формирање молекула водоника

Атоме водоника у молекули везује ковалентна веза.

Реакција водоника и кисеоника

Мешавина водоника и кисеоника је праскави гас, који у присуству пламена експлодира.

Растварање хлороводоника у води

Водени раствор хлороводоника је хлороводонична киселина.

Угљеник тетрахлорид (CCl₄)

Безбојна, отровна текућина слаткастог мириса. Добро раствара масти и уља.

Хипоклорит јон (OCl⁻)

Настаје приликом дезинфекције воде са хлором.

Хлороформ (CHCl₃)

Трихлорметан, разређивач у лабораторијама, пре се употребљавао као средство за анестезију.

Кисеоник (O₂) (средњи степен)

Најраспрострањенији елемент на Земљи, неопходан за живот.

Натријум-хлорид (NaCl)

Кухињска со једно је од најважнијих једињења натријума, неопходна је свим живим бићима.

Флуор (F₂)

Један од представника халогена. Отрован гас жутозелене боје, најреактивнији од свих...

Бром (Br₂)

Један од представника халогена, може проузроковати иритације на кожи.

Винил-хлорид (C₂H₃Cl)

Мономер поливинил-хлорида.

Јод (I₂)

Чврста супстанца тамносиве боје, металног сјаја. При загревању сублимира. Растварањем у...

Берилијум дихлорид (BeCl₂)

Употребљава се у производњи берилија и као катализатор.

Фосфор трихлорид (PCl₃)

Безбојна течност, на влажном ваздуху се јако дими.

Бром-флуор-хлорметан (CHClBrF)

Молекули истоветне конституције одражавају један другог, нису потпуно исти, него чине...

Added to your cart.