Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Хидроелектрана (Хуверова брана, САД)

Хидроелектрана (Хуверова брана, САД)

Огромна брана на америчкој реци Колорадо, која је име добила по једном од америчких председника.

Географија

Ознаке

Хуверова брана, Хидроелектране, САД, elektrana, Енергија, Производња енергије, турбина, електрична струја, генератор, трансформатор, регулација реке, складиштење воде, вода, река, потрошач, географија

Повезани додаци

Систем електричне мреже

Обезбеђује доспевање електричне енергије од електрана до потрошача.

Водена турбина, генератор

Претвара кинетичку енергију воде у електричну енергију.

Реке и обликовање рељефа

Реке играју важну улогу у обликовању Земљине површине: изазивају ерозију, наносе и таложења.

Трансформатор

Транформатор је апарат који служи за промену електричног напона.

Енергија валова

Енергија валова представља средство за производњу електрицитета кориштењем енергије...

Државе и градови САД

Уз помоћ анимације ћемо се упознати са државама чланицама и већим градовима САД.

Геотермална електрана

Геотермалне електране претварају енергију вреле воде, која је под великим притиском у...

Електрана на биогас

Биогас се може производити од органских материја (ђубрива, биљних или органских отпада)...

Сунчане електране

Сунчане електране енергију сунчевих зрака претварају у електричну енергију.

Гејзер

Гејзер је извор који повремено избацује млаз воде и паре.

Ветроелектрана

Ветроелектране претварају кинетичку енергију ветра у електричну струју.

Нуклеарна електрана

Нуклеарна електрана у градићу Пакш производи 40% од укупно произведене елекричне енергије...

Фузиони реактор

Фузија атомског језгра ће постати еколошки прихватљив и практично неограничен извор енергије.

Како функционише бродска преводница?

Бродска преводница помаже премошћавање висинске разлике током пловидбе.

Систем заштите од поплаве

Заштиту против поплава обезбеђују насипи, а приликом мањих излива летњи насип.

Како делују соларна ћелија и соларни колектор?

Сунчану енергију можемо користити уз помоћ соларних ћелија и колектора.

Термоелектрана (на бази угљоводоника)

Термоелектране претварају енергију која се отпушта током сагоревања фосилних горива, или...

Живот и развој језера

Стајаће воде, јављају се у депресијама на површини Земље под утицајем унутрашњих и...

Мост Голден гејт (Сан Франциско, 1937)

Висећи мост који премошћује Тихи океан у Заливу Сан Франциска је изграђен 1937. године.

Воденица

Воденица претвара кинетичку енергију воде у корисну механичку енергију. Била је позната...

Added to your cart.