Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Груписање квадрова

Груписање квадрова

Различите типове квадара приказујемо уз помоћ свакодневних предмета.

Математика

Ознаке

Квадар, квадрат призма, коцка, груписање квадрова, група, подела, математика

Повезани додаци

Квадар (задаци)

Ивице, дијагонале и странице квадра тачно можемо одредити уз помоћ његових темена.

Квадар

Квадар је геометријско тело омеђено са шест међусобно нормалних правоугаоних површи.

Мрежа квадра (задаци)

Анимација нам приказује разне мреже датог квадра, а може се решити и више задатака.

Груписање геометријских тела

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Слагање коцке

Задаци у којима по задатим узорцима треба да сложимо коцку, одлично развијају разне...

Коцкица

Са правилним коцкама можемо решити више статистичких задатака и задатака из вероватноће.

Амесова соба

Специјална соба има искривљене зидове за приказивање оптичке илузије.

Рачунање обима, површине и запремине

Ова анимација ће нас упознати са начинима рачунања обима и повшине геометријских облика у...

Однос запремина чврстих тела

Ова анимација ће нам помоћи да упоредимо однос сличности и промене запремине чврстих тела.

Призме

Међу геометријским телима постоје разне врсте призми, од неправилних до правилних.

Правилна тела

Од пет правилних („Платонских”) тела, која постоје у тродимензионалном простору,...

Рачунање површине и запремине (задатак)

Задаци са телима који потичу из основне коцке развијају способност оријентације.

Коцка од коцки

Задатком састављања хексаедра од подударних коцака помаже у продубљивању стеченог знања.

Коцка (задаци)

Ивице, дијагонале и странице коцке тачно можемо одредити уз помоћ њених темена.

Мрежа коцке (задаци)

Од мреже шест подударних квадрада није увек могуће саставити коцку.

Бојење коцке

По задатим условима треба разним бојама офарбати темена, ивице и странице коцке.

Added to your cart.