Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Груписање квадрова

Различите типове квадара приказујемо уз помоћ свакодневних предмета.

Повезани додаци

Reflecting a triangle across an axis

Axis t and triangle ABC are given on a particular plane. Let’s...

Constructing the perpendicular bisector of a line segment

Let’s construct the perpendicular bisector of a 6-cm-long line...

Софијин писаћи сто

За приказ компликованијих геометријских тела ће нам послужити...

Коцка

Приказ саставних делова коцке, која је једна од правилних...

Обртна тела

Обртна тела настају ротацијом неког геометријског тела око осе.

Квадар

Квадар је геометријско тело омеђено са шест међусобно нормалних...

The volume and surface area of a juice box

In this video we calculate the volume and surface area of a...

Ваљкаста тела

Ова анимација ће нам помоћи да упознамо типове ваљака, као и...

Added to your cart.