Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Груписање геометријских тела 3.

Груписање геометријских тела 3.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Математика

Ознаке

Груписање геометријских тела, Призма, коцка, купаста тела, пирамида, Квадар, закривљена површина, пљоснато лице, закривљен, група, тело, игра, математика

Повезани додаци

Груписање геометријских тела

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Обртна тела

Обртна тела настају ротацијом неког геометријског тела око осе.

Обртна тела (од правоугаоника)

Ако правоугаоник окрећемо око ивица или осе симетрије, добићемо специјална обртна тела.

Правилна четворострана пирамида

Праву пирамиду квадратне основе називамо квадратном пирамидом.

Ојлерова формула

Теорија коју је формулисао Леонард Ојлер описује једну од основних особина конвексних...

Полиедар типа Силаши

Тај специјални конкавни полиедар је добио име по мађарском математичару.

Часаров полиедар

Овај неконвексни полиедар је омеђено са 14 троуглова.

Купаста тела

Ова анимација ће нас упознати са типовима купастих тела, са купама, пирамидама, као и...

Запремина тетраедра

Запремину тетраедра ћемо одредити почевши од зепремине призме.

Правилна тела

Од пет правилних („Платонских”) тела, која постоје у тродимензионалном простору,...

Интересантне површине

Мебијусова трака и Клајнов бокал су интересантне дводимензионалне површине са само једном...

Пресеци купе

Пресек купе је крива, која се добија пресеком праве кружне купе у равни.

Ваљкаста тела

Ова анимација ће нам помоћи да упознамо типове ваљака, као и њихове омотаче.

Призме

Међу геометријским телима постоје разне врсте призми, од неправилних до правилних.

Лопта

Лопта је скуп тачака које се од задате тачке налазе на удаљености мањој или једнакој од...

Однос запремина чврстих тела

Ова анимација ће нам помоћи да упоредимо однос сличности и промене запремине чврстих тела.

Груписање геометријских тела 1.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела 2.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела 4.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Added to your cart.