Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Груписање геометријских тела 2.

Груписање геометријских тела 2.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Математика

Ознаке

Груписање геометријских тела, Полихедра, ваљкаста тела, купаста тела, Призма, пирамида, платонски добар, тело, конвексан, сфера, конкаван, игра, група, математика

Повезани додаци

Обртна тела

Обртна тела настају ротацијом неког геометријског тела око осе.

Ојлерова формула

Теорија коју је формулисао Леонард Ојлер описује једну од основних особина конвексних...

Полиедар типа Силаши

Тај специјални конкавни полиедар је добио име по мађарском математичару.

Обртна тела (од правоугаоника)

Ако правоугаоник окрећемо око ивица или осе симетрије, добићемо специјална обртна тела.

Купаста тела

Ова анимација ће нас упознати са типовима купастих тела, са купама, пирамидама, као и...

Правилна тела

Од пет правилних („Платонских”) тела, која постоје у тродимензионалном простору,...

Интересантне површине

Мебијусова трака и Клајнов бокал су интересантне дводимензионалне површине са само једном...

Пресеци купе

Пресек купе је крива, која се добија пресеком праве кружне купе у равни.

Груписање геометријских тела

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Ваљкаста тела

Ова анимација ће нам помоћи да упознамо типове ваљака, као и њихове омотаче.

Призме

Међу геометријским телима постоје разне врсте призми, од неправилних до правилних.

Лопта

Лопта је скуп тачака које се од задате тачке налазе на удаљености мањој или једнакој од...

Однос запремина чврстих тела

Ова анимација ће нам помоћи да упоредимо однос сличности и промене запремине чврстих тела.

Груписање геометријских тела 1.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела 3.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела 4.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Added to your cart.