Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Груписање геометријских тела 1.

Груписање геометријских тела 1.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Математика

Ознаке

Груписање геометријских тела, сфера, купаста тела, ваљкаста тела, пирамида, Квадар, коцка, права призма, квадратне основе, троугаони, тела, група, математика

Повезани додаци

Груписање геометријских тела

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Обртна тела

Обртна тела настају ротацијом неког геометријског тела око осе.

Правилна тела

Од пет правилних („Платонских”) тела, која постоје у тродимензионалном простору,...

Правилна четворострана пирамида

Праву пирамиду квадратне основе називамо квадратном пирамидом.

Ојлерова формула

Теорија коју је формулисао Леонард Ојлер описује једну од основних особина конвексних...

Оптичка илузија

Приликом оптичке илузије наш мозак погрешно интерпретира виђену слику.

Полиедар типа Силаши

Тај специјални конкавни полиедар је добио име по мађарском математичару.

Часаров полиедар

Овај неконвексни полиедар је омеђено са 14 троуглова.

Купаста тела

Ова анимација ће нас упознати са типовима купастих тела, са купама, пирамидама, као и...

Обртна тела (од правоугаоника)

Ако правоугаоник окрећемо око ивица или осе симетрије, добићемо специјална обртна тела.

Запремина тетраедра

Запремину тетраедра ћемо одредити почевши од зепремине призме.

Интересантне површине

Мебијусова трака и Клајнов бокал су интересантне дводимензионалне површине са само једном...

Пресеци купе

Пресек купе је крива, која се добија пресеком праве кружне купе у равни.

Софијин писаћи сто

За приказ компликованијих геометријских тела ће нам послужити обичан писаћи сто.

Квадар

Квадар је геометријско тело омеђено са шест међусобно нормалних правоугаоних површи.

Коцка

Приказ саставних делова коцке, која је једна од правилних полиедара (темен, ивица,...

Ваљкаста тела

Ова анимација ће нам помоћи да упознамо типове ваљака, као и њихове омотаче.

Призме

Међу геометријским телима постоје разне врсте призми, од неправилних до правилних.

Лопта

Лопта је скуп тачака које се од задате тачке налазе на удаљености мањој или једнакој од...

Однос запремина чврстих тела

Ова анимација ће нам помоћи да упоредимо однос сличности и промене запремине чврстих тела.

Груписање геометријских тела 2.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела 3.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела 4.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Игра сенки 3Д

Занимљива и шарена игра развија осећај за простор. Своја решења можемо контролисати...

Added to your cart.