Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Груписање геометријских тела

Груписање геометријских тела

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Математика

Ознаке

Груписање геометријских тела, цилиндрична тела, призма са квадратном базом, Призма, Квадар, коцка, ваљкаста тела, група, квадратне основе, тела, математика

Повезани додаци

Груписање квадрова

Различите типове квадара приказујемо уз помоћ свакодневних предмета.

Обртна тела

Обртна тела настају ротацијом неког геометријског тела око осе.

Рачунање обима, површине и запремине

Ова анимација ће нас упознати са начинима рачунања обима и повшине геометријских облика у...

Обртнаа тела (задатак)

Задатак, у коме се испитује настајање обртних тела, одлично развија просторну оријентацију.

Купаста тела

Ова анимација ће нас упознати са типовима купастих тела, са купама, пирамидама, као и...

Правилна тела

Од пет правилних („Платонских”) тела, која постоје у тродимензионалном простору,...

Обртна тела (од правоугаоника)

Ако правоугаоник окрећемо око ивица или осе симетрије, добићемо специјална обртна тела.

Пресеци купе

Пресек купе је крива, која се добија пресеком праве кружне купе у равни.

Слагање геометријских форми (једнобојних)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Квадар

Квадар је геометријско тело омеђено са шест међусобно нормалних правоугаоних површи.

Коцка

Приказ саставних делова коцке, која је једна од правилних полиедара (темен, ивица,...

Ваљкаста тела

Ова анимација ће нам помоћи да упознамо типове ваљака, као и њихове омотаче.

Призме

Међу геометријским телима постоје разне врсте призми, од неправилних до правилних.

Лопта

Лопта је скуп тачака које се од задате тачке налазе на удаљености мањој или једнакој од...

Однос запремина чврстих тела

Ова анимација ће нам помоћи да упоредимо однос сличности и промене запремине чврстих тела.

Груписање геометријских тела 1.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела 2.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела 3.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела 4.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Added to your cart.