Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Фотосинтеза

Фотосинтеза

Биљке могу од неорганских материја (угљен-диоксида и воде) направити органски шећер.

Биологија

Ознаке

фотосинтеза, светла фаза, Тамна фаза, хлоропласт, катаболички процес, autotróf, лист, светло, сунчев сјај, кисеоник, органски материјал, угљен-диоксид, глукоза, solarna energija, вода, производња кисеоника, везивање угљен-диоксида, унутрашња мембрана, гранум, тилакоид, матрикс, Фотосистем II, Фотосистем I, фотосинтетски пигменти, АТП, АТПаза, транспортни систем електрона, глицеринска киселина-3-фосфат, глицералдехид 3-фосфат, рибулоза-1,5-дифосфат, трансформација енергије, циклус, фотон, атмосферски гасови, угљени хидрат, Сунце, метаболизам, биљка, биохемија, биологија, _javasolt

Повезани додаци

Клорофил

Хлорофил је зелени пигмент у биљкама, где је као сакупљач светлости одговоран је за...

Ефекат стаклене баште

Ефекат стаклене баште утиче на глобално загревање, а човек га, својим деловањем, повећава.

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Кружење кисеоника

Кисеоник, који је за већину живих бића неопходан за живот, је у непрестаном кружењу на Земљи.

Процеси транспорта

Анимација нам приказује пасивне и активне процесе транспорта који се одвијају кроз...

Ензими

Ензими су биолошки катализатори, њихова активност се може регулисати.

Загађење ваздуха

Ова анимација нам приказује главне изворе загађења ваздуха: пољопривреда, индустрија и...

Семе и клијање

Дикотиледоне биљке клију са два котиледона, монокотиледоне са једним котиледоном.

Површински напон

Површински напон је особина течности да тежи да заузме облик са најмањом могућом...

Вегетативни биљни органи

Органи од виталног значаја за опстанак и развој биљака.

Структура листа

Анимација приказује главне типове лишћа и разлику између листова биљака са једним...

Ниша

Еколошка ниша је појам, која карактерише потребе гледе средине једне популације или живих...

Крчење шума

Крчење шума негативно утиче на природну средину.

Амеба

Слатководни, хетеротрофни једноћелијски организам, чији се облик непрестано мења.

АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује енергију унутар ћелија.

Кружење угљеника

У процесу фотосинтезе угљеник се везује за органске материје, а приликом дисања се ослобађа.

Цвет

Анимација приказује структуру типичног цвета.

Сунце

Пречник Сунца је отприлике 109 пута већи од Земљиног. Углавном се састоји од водоника.

Кисеоник (O₂) (средњи степен)

Најраспрострањенији елемент на Земљи, неопходан за живот.

Поређење монокотиледоних и дикотиледоних биљака

Монокотиледоне и дикотиледоне биљке представљају две велике групе скривеносеменица.

Зелена еуглена (Euglena viridis)

Једноћелијски, слатководни организам, који је способан да се храни на аутотрофан и...

Added to your cart.