Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Фосфат јон (PO₄³⁻)

Фосфат јон (PO₄³⁻)

Сложени јон, који настаје из фосфорне киселине губљењем протона.

Хемија

Ознаке

фосфат јона, кисели јонска остатак, ањонско, јон, једињење Ион, фосфорна киселина, фосфати, тризодијум фосфат, суперфосфат, РНК, ДНК, неорганска хемија, хемија

Повезани додаци

Црвени фосфор

Једна алотропска модификација фосфора.

Фосфорна киселина (H₃PO₄)

Употребљава се као средство за закисељивање многих безалкохолних пића, а у домаћинствима...

Бели фосфор (P₄)

Једна од алотропских модификација фосфора.

Пентоза дезоксирибоза (C₅H₁₀O4)

Саставни део ДНК, садржи за једну хидроксилну групу мање него што је има β-Ђрибоза.

Фосфор пентоксид (P₂O₅)

Једињење у облику белог дима, настаје приликом паљења фосфора на ваздуху.

РНК

Полинуклеотид, који се састоји од фосфорне киселине, рибозе и различитих база (цитозин,...

ДНК

Носилац генетичких информација у ћелији.

НАД, НАДП, НАДПХ

НАД је важан као коензим-Х у реакцијама процеса разграђивања, а НАДП у реакцијама процеса...

АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује енергију унутар ћелија.

Кружење фосфора

Фосфор је важна супстанца за жива бића, која је на Земљи у непрестаној циркулацији.

Фосфор трихлорид (PCl₃)

Безбојна течност, на влажном ваздуху се јако дими.

Коензим-А

То је коензим који у одређеним ензимским реакцијама функционише као носач ацил групе.

Бета-Ђрибоза (C₅H₁₀O₅)

Безбојна кристална материја коју налазимо у нуклеинским киселинама, кофакторима,...

Пермангант јон (MNO₄⁻)

Калијев преманганат се употребљава за дезинфекцију.

Added to your cart.