Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Етен (етилен) (C₂H₄)

Етен (етилен) (C₂H₄)

Први у хомологном реду алкена.

Хемија

Ознаке

етен, етилен, алкен, олефин, незасићени угљоводонични, хомологни серије, Реакција адиције, Полимеризација, биљни хормон, сазревање воћа, Органска хемија, хемија

Повезани додаци

Сцене

Лопте и штапићи

Попуњавање простора

Анимација

Повезани додаци

Полимеризација етена

Полимеризацијом етена (етилена) се производи пластика звана полиетилен.

Реакција адиције

Две молекуле се спајају без нуспроизвода.

Етин (ацетилен) (C₂H₂)

Први у хомологном низу ацетилен-угљоводоника.

Етан (C₂H₆)

Засићен угљоводоник, други у хомологом реду алкана.

Винил-хлорид (C₂H₃Cl)

Мономер поливинил-хлорида.

Конформације молекуле етана

Молекула етана може да поприми стабилну отворену конфирмацију.

Алкани

Алкани су засићени угљоводоници, који се могу сложити у хомологни низ.

Политетрафлуоретилен, тефлон (C₂F₄)n

Један од најпознатијих синтетичких полимера.

Бензол (C₆H₆)

Најједноставнији представник ароматичних спојева.

1,1,2,2-тетрафлуоретен (C2F4)

Безбојни гас без мириса, мономер тефлона.

1-Пропен (C₃H₆)

Мономер полипропилена.

Вежбе о молекулима ИВ. (Угљоводоници)

Задатак за упознавање са угљоводоницима.

Added to your cart.