Ензими

Ензими су биолошки катализатори, њихова активност се може регулисати.

Повезани додаци

Мејоза

Мејоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома у новонасталим...

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује...

НАД, НАДП, НАДПХ

НАД је важан као коензим-Х у реакцијама процеса разграђивања, а...

Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома не мења.

Вируси

Састоје се од беланчевина и ДНК или РНК, заражене ћелије...

Коензим-А

То је коензим који у одређеним ензимским реакцијама функционише...

Клорофил

Хлорофил је зелени пигмент у биљкама, где је као сакупљач...

Added to your cart.