Ензими

Ензими су биолошки катализатори, њихова активност се може регулисати.

Повезани додаци

Мејоза

Мејоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома у новонасталим...

Коензим-А

То је коензим који у одређеним ензимским реакцијама функционише...

Структура прокариотских и еукариотских ћелија

Постоје две основне врсте ћелија: прокариотске и еукариотске ћелије.

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria...

Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома не мења.

Процеси транспорта

Анимација нам приказује пасивне и активне процесе транспорта који...

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

Клорофил

Хлорофил је зелени пигмент у биљкама, где је као сакупљач...

Added to your cart.