Ензими

Ензими су биолошки катализатори, њихова активност се може регулисати.

Повезани додаци

Структура прокариотских и еукариотских ћелија

Постоје две основне врсте ћелија: прокариотске и еукариотске ћелије.

Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома не мења.

Клорофил

Хлорофил је зелени пигмент у биљкама, где је као сакупљач...

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

Процеси транспорта

Анимација нам приказује пасивне и активне процесе транспорта који...

АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује...

НАД, НАДП, НАДПХ

НАД је важан као коензим-Х у реакцијама процеса разграђивања, а...

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Added to your cart.