Електронска конфигурација калцијума

Анимација нам приказује електонску конфигурацију атома калцијума.

Повезани додаци

Растварање натријум хлорида

Кухињска со се раствара у води: поларизовани водени молекули око...

Вежбе о молекулима И. (Везе)

Задатак за вежбање типова молекуларних веза.

Ендотермна реакција

Баријум хидроксид реагује са амонијум нитратом при чему апсорбује...

Fiery orange peel

When the essential oil from the peel touches the candle flame, it...

Горивна ћелија

Водонично-кисеоничне горивне ћелије обезбеђују еколошки погон...

The surface tension of liquids (observation)

We observe whether a razor blade can float on the surface of...

Модел вулкана

Реакцијом соде бикарбоне и сирћета уз додатак црвене боје за храну...

Added to your cart.