Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Електрана на биогас

Биогас се може производити од органских материја (стајског ђубрива, биљног или органског отпада) помоћу бактерија. Биогас је мешавина метана и угљен диоксида; сагоревање метана производи енергију.

Географија

Ознаке

електрана биогаса, биогас, електрична струја, Производња енергије, алтернативна енергија, пумпа биогаса, генератор, турбина, elektrana, метан, ферментација, гориво, Енергија, ekološki, грејање, компост, zaštita životne sredine, географија

Повезани додаци

Ветрењача

Ветрењача претвара кинетичку енергију ветра у корисну механичку енергију. Била је у...

Лабораторија Николе Тесле (Шорхам, САД)

Овај физичар-проналазач и инжењер који се углавном бавио електротехником био је један од...

Трансформатор

Транформатор је апарат који служи за промену електричног напона.

Фузиони реактор

Фузија атомског језгра ће постати еколошки прихватљив и практично неограничен извор енергије.

Комуналне службе

Систем телекомункацијских и електричних водова, гасовода, водовода, грејања, канализације.

Еколошки аутомобили

Комбинацијом бензинског и електричног погона аутомобила може се смањити емисија штетних...

Нуклеарна електрана

Нуклеарна електрана у градићу Пакш производи 40% од укупно произведене елекричне енергије...

Типови салаша и села

Структура и густина салаша и села у великој мери зависи од природно-географских услова.

Гејзер

Гејзер је извор који повремено избацује млаз воде и паре.

Енергија валова

Енергија валова представља средство за производњу електрицитета кориштењем енергије...

Соларне електране

Соларне електране претварају соларну енергију у електричну струју.

Термоелектрана (на бази угљоводоника)

Термоелектране претварају енергију која се отпушта током сагоревања фосилних горива, или...

Геотермална електрана

Геотермалне електране претварају енергију вреле воде, која је под великим притиском у...

Едисонова електрична сијалица

Амерички електротехничар Едисон је 1879 открио електричну сијалицу, која је променила...

Ветроелектрана

Ветроелектране претварају кинетичку енергију ветра у електричну струју.

Бактерије (виши степен)

Бактерије су неколико милиметара дугачки једноћелијски организми без језгра ћелије.

Added to your cart.