Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Електрана на биогас

Електрана на биогас

Биогас се може производити од органских материја (ђубрива, биљних или органских отпада) уз помоћ бактерија. Биогас је мешавина метана и угљен диоксида; сагоревањем метана производимо енергију.

Географија

Ознаке

електрана биогаса, биогас, електрична струја, Производња енергије, алтернативна енергија, пумпа биогаса, генератор, турбина, elektrana, метан, ферментација, гориво, Енергија, ekološki, грејање, компост, zaštita životne sredine, географија

Повезани додаци

Метан (CH₄)

Први у хомолошком низу нормалних алкана.

Ветрењача

Ветрењача претвара кинетичку енергију ветра у корисну механичку енергију. Била је у...

Лабораторија Николе Тесле (Шорхам, САД)

Овај физичар-проналазач и инжењер који се углавном бавио електротехником био је један од...

Трансформатор

Транформатор је апарат који служи за промену електричног напона.

Како ради парна турбина?

Анимација нам приказује конструкцију и рад парне турбине.

Фузиони реактор

Фузија атомског језгра ће постати еколошки прихватљив и практично неограничен извор енергије.

Како делују соларна ћелија и соларни колектор?

Сунчану енергију можемо користити уз помоћ соларних ћелија и колектора.

Комуналне службе

Систем телекомункацијских и електричних водова, гасовода, водовода, грејања, канализације.

Еколошки аутомобили

Комбинацијом бензинског и електричног погона аутомобила може се смањити емисија штетних...

Нуклеарна електрана

Нуклеарна електрана у градићу Пакш производи 40% од укупно произведене елекричне енергије...

Типови салаша и села

Структура и густина салаша и села у великој мери зависи од природно-географских услова.

Гејзер

Гејзер је извор који повремено избацује млаз воде и паре.

Енергија валова

Енергија валова представља средство за производњу електрицитета кориштењем енергије...

Сунчане електране

Сунчане електране енергију сунчевих зрака претварају у електричну енергију.

Термоелектрана (на бази угљоводоника)

Термоелектране претварају енергију која се отпушта током сагоревања фосилних горива, или...

Хидроелектрана (Хуверова брана, САД)

Огромна брана на америчкој реци Колорадо, која је име добила по једном од америчких...

Геотермална електрана

Геотермалне електране претварају енергију вреле воде, која је под великим притиском у...

Едисонова електрична сијалица

Амерички електротехничар Едисон је 1879 открио електричну сијалицу, која је променила...

Ветроелектрана

Ветроелектране претварају кинетичку енергију ветра у електричну струју.

Бактерије (виши степен)

Бактерије су неколико милиметара дугачки једноћелијски организми без језгра ћелије.

Загађење природне средине

Загађење је негативни ефекат људског деловања на природну средину.

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

Added to your cart.