Доплеров ефекат

Позната нам је појава да је звук виши уколико нам се извор звука приближава, а нижи, уколико се извор звука удаљава од нас.

Повезани додаци

Једноставне хармоничне осцилације и равномерно кружно кретање

Хармонично осцилаторно кретање се може сматрати нормалном...

Балон (ваздухоплов)

Специјални ваздухопловни балон, чији је погон подгрејан ваздух.

Физичари који су променили свет

Рад ових великих научника је имао великог утицаја на развој физике.

Archimedes' seesaw

In this experiment, we use buoyancy to study the balance of two...

Усисна и потисна пумпа

Усисна и потисна пумпа спадају међу најједноставније водене пумпе.

Beverage machine - Part 2

We can further develop the machine we presented in the previous...

Properties of matter: mass, volume and density

In certain cases, liquids do not mix together, and form layers...

Rock-paper-scissors

In rock-paper-scissors, the least popular choice of players is...

Added to your cart.