Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Дихлорометан (CH₂Cl₂)

Употребљава се као растварач за боје, производи се хлорификацијом метана у супституцијској реакцији.

Хемија

Ознаке

дихлорометан, метилен-хлорид, алкил-халогенид, органско једињење који садржи халоген, замена, отрован, paint remover, Органска хемија, хемија

Повезани додаци

Хлорирање метана субституцијом

Током субституције се водоници метана замене атомима хлора. Као нуспродукт се појављује ХЦл.

Хлороформ (CHCl₃)

Трихлорметан, разређивач у лабораторијама, пре се употребљавао као средство за анестезију.

Угљеник тетрахлорид (CCl₄)

Безбојна, отровна текућина слаткастог мириса. Добро раствара масти и уља.

Бром-флуор-хлорметан (CHClBrF)

Молекули истоветне конституције одражавају један другог, нису потпуно исти, него чине...

Added to your cart.