Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

ДНК

ДНК

Носилац генетичких информација у ћелији.

Хемија

Ознаке

ДНК, ДНК-спирали, ДНК ланац, генетски материал, дезоксирибонуклеинска киселина, нуклеинске киселине, аденин, тимин, цитозин, гуанин, полинуклеотидна, која садржи азот басе, дезоксирибоза, фосфорна киселина, нуклеотида, базни парови, генетски код, Вотсон, Крик, Франклин, Вилкинс, десни, комплементарно, нуклеус, хемија, биохемија, биологија

Повезани додаци

Сцене

Анимација

Дезоксирибоза

 • 2-дезокси-бета-Д-рибоза

Дезоксирибонуклеинска киселина (ДНК)

Особине

ДНК су полинуклеотиди са двоструком спиралном структуром. Открили су их Вотсон, Крик, Френклин и Вилкинс, 1953. године.

Пажљивом хидролизом, ДНК се може разградити на нуклеотидне молекуларне јединице. Сваки нуклеотид се састоји од једне фосфорне киселине, једне дезоксирибозе и једне азотне органске базе. Азотне базе у саставу ДНК су: аденин, тимин, гуанин и цитозин. Повезани нуклеотиди формирају полинуклеотидни ланац. ДНК се састоји од два полинуклеотидна ланца, који су повезани преко водоничне везе формиране са базним паровима. Аденин из једног ланца је комплементаран само са тимином из другог ланца, а гуанин само са цитозином, на тај начин базни низ једног ланца условљава базни низ другог комплементарног ланца.

Два ланца су спирално увијена на десну страну. Унутар спирале, базни парови су обложени скелетима од шећерних фосфата који се састоје од дезоксирибозе и фосфатне киселине. ДНК врше кодирање беланчевина. Током биолошке синтезе беланчевина, сваки ген ДНК молекула одређује једну беланчевину уз посредовање РНК молекуле.

Појава

ДНК у својим ћелијама садржи генетске информације, које су сконцентрисане у еукариотама у ћелијском језгру.

Употреба

Дезоксирибонуклеинска киселина има велику употребу, између осталог, у генетичком инжењерингу. Један од примера је и употреба при модификацији ћелија одређених бактерија да би се оспособиле за стварање важних материја, као што је инсулин.

Фосфорна киселина

 • фосфорна киселина

Нуклеобазе

 • цитозин
 • тимин
 • аденин
 • гуанин

Базни парови

 • цитозин
 • тимин
 • аденин
 • гуанин

Нуклеотиди

 • аденозин-монофосфат
 • гуанозин-монофосфат
 • тимидин-монофосфат
 • цитидин-монофосфат

Молекуларни модел ДНК

Шематски модел ДНК

Повезани додаци

Организација генома

У централном делу сваке наше ћелије пречника од неколико хиљадитих делова милиметра,...

Пентоза дезоксирибоза (C₅H₁₀O4)

Саставни део ДНК, садржи за једну хидроксилну групу мање него што је има β-Ђрибоза.

Фосфораста киселина (H₃PO₄)

Употребљава се као средство за закисељивање многих безалкохолних пића, а у домаћинствима...

Пиримидин (C₄H₄N₂)

Хетероциклично ароматично органско једињење са садржином азота, његови деривати су тимин,...

Пурин (C₅H₄N₄)

Хетероциклично ароматично органско једињење, његови деривати су гуанин и аденин.

РНК

Полинуклеотид, који се састоји од фосфорне киселине, рибозе и различитих база (цитозин,...

Развој заметка у материци

Анимација нам приказује развој људског заметка.

Бактерије (виши степен)

Бактерије су неколико милиметара дугачки једноћелијски организми без језгра ћелије.

Модификација гена

Модификација гена је врста генетског инжењеринга која резултира редуковањем, уметањем или...

Тардиграда

Тардиграде су способне преживети апсолутно екстремне услове: преживеће чак и боравак у...

Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома не мења.

Структура прокариотских и еукариотских ћелија

Постоје две основне врсте ћелија: прокариотске и еукариотске ћелије.

Амеба

Слатководни, хетеротрофни једноћелијски организам, чији се облик непрестано мења.

Фосфат јон (PO₄³⁻)

Сложени јон, који настаје из фосфорне киселине губљењем протона.

Полимеризација етена

Полимеризацијом етена (етилена) се производи пластика звана полиетилен.

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

Фиброин

Фиброин је фибриларни протеин који излучује ларва дудове свилобубе.

Вируси

Састоје се од беланчевина и ДНК или РНК, заражене ћелије програмирају да производе вирус.

Added to your cart.