Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

ДНК

ДНК

Носилац генетичких информација у ћелији.

Хемија

Ознаке

ДНК, ДНК-спирали, ДНК ланац, генетски материал, дезоксирибонуклеинска киселина, нуклеинске киселине, аденин, тимин, цитозин, гуанин, полинуклеотидна, која садржи азот басе, дезоксирибоза, фосфорна киселина, нуклеотида, базни парови, генетски код, Вотсон, Крик, Франклин, Вилкинс, десни, комплементарно, нуклеус, хемија, биохемија, биологија

Повезани додаци

Организација генома

У централном делу сваке наше ћелије пречника од неколико хиљадитих делова милиметра,...

Пентоза дезоксирибоза (C₅H₁₀O4)

Саставни део ДНК, садржи за једну хидроксилну групу мање него што је има β-Ђрибоза.

Фосфорна киселина (H₃PO₄)

Употребљава се као средство за закисељивање многих безалкохолних пића, а у домаћинствима...

Пиримидин (C₄H₄N₂)

Хетероциклично ароматично органско једињење са садржином азота, његови деривати су тимин,...

Пурин (C₅H₄N₄)

Хетероциклично ароматично органско једињење, његови деривати су гуанин и аденин.

РНК

Полинуклеотид, који се састоји од фосфорне киселине, рибозе и различитих база (цитозин,...

Развој заметка у материци

Анимација нам приказује развој људског заметка.

Бактерије (виши степен)

Бактерије су неколико милиметара дугачки једноћелијски организми без језгра ћелије.

Модификација гена

Модификација гена је врста генетског инжењеринга која резултира редуковањем, уметањем или...

Тардиграда

Тардиграде су способне преживети апсолутно екстремне услове: преживеће чак и боравак у...

Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома не мења.

Структура прокариотских и еукариотских ћелија

Постоје две основне врсте ћелија: прокариотске и еукариотске ћелије.

Амеба

Слатководни, хетеротрофни једноћелијски организам, чији се облик непрестано мења.

Фосфат јон (PO₄³⁻)

Сложени јон, који настаје из фосфорне киселине губљењем протона.

Полимеризација етена

Полимеризацијом етена (етилена) се производи пластика звана полиетилен.

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

Фиброин

Фиброин је фибриларни протеин који излучује ларва дудове свилобубе.

Вируси

Састоје се од протеина и ДНК или РНК, а заражене ћелије програмирају да производе још вируса.

Added to your cart.