Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Четворотактни Ото мотор

Четворотактни Ото мотор

Анимација нам приказује рад најпопуларније врсте мотора за аутомобиле.

Физика

Ознаке

Ото мотор, мотор, четворотактни, аутомобил, звездасти мотор, главна осовина, вентил, цилиндар, клип, свећица, сагоревање, искра, усисни, компресија, експлозија, снага ход, рад, циклус, бензински мотор, мотор са унутрашњим сагоревањем, бензин, карбуратор, механичка енергија, продукт сагоревања, zagađenje životne sredine, Загађење ваздуха, ауто, фабрика аутомобила, производња аутомобила, термодинамика, топлотна машина, топлотна енергија, физика

Повезани додаци

Сцене

Мотор

 • кућиште мотора - Метално кућиште у коме се налазе радни делови мотора.
 • мењач брзине - Подешава однос брзине мотора и погонске осовине. Мења број обртаја точкова током једне ротације радилице. При ниском степену преноса снага мотора је већа, али је брзина мања, а у високом степену преноса аутомобил је бржи и троши мање горива, али му је убрзање мање.
 • филтер за ваздух - У комору за сагоревање мотора улази ваздух који садржи кисеоник неопходан за процес сагоревања. Овај уређај се користи за филтрирање ваздуха.
 • усисна грана - Ваздух, неопходан за сагоревање кроз овај отвор улази у цилиндар.
 • издувна грана - Издувни гасови кроз овај део излазе из мотора.
 • зупчасти ремен - Ротацију радилице мотора преноси на брегасту осовину која покреће вентиле.
 • разводник паљења - Разводник паљења обезбеђује координисани рад свећица.

Деловање

 • усисни отвор - Кроз овај отвор мешавина ваздуха и бензина струји у комору за сагоревање, део цилиндра изнад клипа.
 • свећица - Овај део врши паљење сабијене мешавине бензина и ваздуха. Експлозија мешавине гура клип на доле.
 • издувни отвор - Кроз овај отвор излазе издувни гасови.
 • усисни вентил - Отварање и затварање овог дела је координисано кретањем клипа, односно притиском у цилиндру. Отвара се у 1. такту и тада се клип помера на доле стварајући низак притисак у цилиндру што изазива усисавање мешавине горива и ваздуха.
 • издувни вентил - Отварање и затварање овог дела је координисано кретањем клипа, односно притиском у цилиндру. Отвара се у 4. такту и тада се клип помера према горе изазивајући издувавање гасова.
 • клип - Овај део се наизменично креће у смеру горе-доле изазивајући ротацију радилице. Услед екслопзије горива се креће према доле. Након тога га инерција заротиране радилице у цилиндру помера према горе, а затим опет према доле. Затим следи још једно паљење.
 • цилиндар - У унутрашњости овог дела се одиграва експлозија горива и померање клипа.
 • клипњача
 • радилица - Наизменично кретање клипа у смеру горе-доле изазива ротацију радилице.

1. такт

2. такт

3. такт

4. такт

Унутрашња конструкција

 • хладњак - Током рада мотора вода за хлађење се загрева, а топлоту ослобађа у околину.
 • мотор
 • мењач брзине - Подешава однос брзине мотора и погонске осовине. Мења број обртаја точкова током једне ротације радилице. При ниском степену преноса снага мотора је већа, али је брзина мања, а у високом степену преноса аутомобил је бржи и троши мање горива, али му је убрзање мање.
 • погонско вратило - Врши пренос ротирања радилице на точкове.
 • резервоар за гориво - Гориво које се користи у четворотактном Отовом мотору је бензин. Важан показатељ бензина је октански број; бензин са већим октанским бројем се боље компресује без паљења, стога се његовом употребом постиже боља ефикасност мотора.
 • диференцијал - Приликом скретања омогућава ротирање спољашњих точкова већом брзином од кретања точкова на унутрашњем луку.
 • излазно вратило - Ротација радилице се преноси на погонску осовину помоћу излазне осовине.
 • ауспух - Кроз овај отвор излазе издувни гасови.

Цилиндри

 • радилица - Овај део покрећу клипови. Ротација овог дела се преко зглобног вратила преноси на излазну осовину, а преко зупчастог ремена на брегасту осовину која покреће вентиле.
 • брегаста осовина - Ротација овог дела омогућава ритмички рад вентила, а њиме управља радилица преко зупчастог ремена.
 • клип - Овај део се наизменично креће у смеру горе-доле изазивајући ротацију радилице.
 • вентили - Ови делови координишу проток мешавине бензина и ваздуха, као и излив издувних гасова. Њима управља радилица преко зупчастог ремена.

Анимација

Знамо да се аутомобили крећу уз помоћ мотора, али како функционишу мотори? У мотору се налази радилица, или главна осовина, чије се ротирање помоћу погонске осовине преноси на точкове. Број обртаја погонских точкова током једне ротације радилице се регулише помоћу мењача. При ниском степену преноса снага мотора је већа, али је брзина мања, а у високом степену преноса аутомобил је бржи и троши мање горива, али му је убрзање мање.

За погон путничких аутомобила се најчешће користи четворотактни Ото мотор.

Суштина рада овог мотора је претварање наизменичног вертикалног кретања клипова у ротационо кретање радилице. Радилица покреће погонску осовину, а затим се кретање преко зупчастог ремена преноси на брегасту осовину. Брегаста осовина управља радом вентила који координисаним отварањем и затварањем омогућавају правилан проток ваздуха и издувавање гасова одговарајућим темпом.

Први такт рада мотора је усисавање: клип се помера надоле, због чега се смањује притисак у цилиндру. Отвара се усисни вентил, мешавина ваздуха и горива кроз карбуратор тече у цилиндар.

Други такт је сабијање: усисни и издувни вентили су затворени. Замах и противтежа радилице изазивају кретање клипа према горе, услед тога се мешавина ваздуха и горива сабија, а температура им се повећава.

Трећи такт је експанзија: свећица пали сабијену и загрејану смешу. Експлозија гура клип надоле.

Четврти такт је издувавање: клип се креће према горе, издувни вентил се отвара, продукти сагоревања излазе.

Можете видети да се линеарно кретање клипа мотора претвара у ротационо кретање радилице. Енергију потребну за кретање клипа обезбеђује сагоревање горива. Гориво које се користи у четворотактном Отовом мотору је бензин. Важан показатељ бензина је октански број; бензин са већим октанским бројем се боље компресује без паљења, стога се његовом употребом постиже боља ефикасност мотора.

Нарација

Знамо да се аутомобили крећу уз помоћ мотора, али како функционишу мотори? У мотору се налази радилица, или главна осовина, чије се ротирање помоћу погонске осовине преноси на точкове. Број обртаја погонских точкова током једне ротације радилице се регулише помоћу мењача. При ниском степену преноса снага мотора је већа, али је брзина мања, а у високом степену преноса аутомобил је бржи и троши мање горива, али му је убрзање мање.

За погон путничких аутомобила се најчешће користи четворотактни Ото мотор.

Суштина рада овог мотора је претварање наизменичног вертикалног кретања клипова у ротационо кретање радилице. Радилица покреће погонску осовину, а затим се кретање преко зупчастог ремена преноси на брегасту осовину. Брегаста осовина управља радом вентила који координисаним отварањем и затварањем омогућавају правилан проток ваздуха и издувавање гасова одговарајућим темпом.

Први такт рада мотора је усисавање: клип се помера надоле, због чега се смањује притисак у цилиндру. Отвара се усисни вентил, мешавина ваздуха и горива кроз карбуратор тече у цилиндар.

Други такт је сабијање: усисни и издувни вентили су затворени. Замах и противтежа радилице изазивају кретање клипа према горе, услед тога се мешавина ваздуха и горива сабија, а температура им се повећава.

Трећи такт је експанзија: свећица пали сабијену и загрејану смешу. Експлозија гура клип надоле.

Четврти такт је издувавање: клип се креће према горе, издувни вентил се отвара, продукти сагоревања излазе.

Можете видети да се линеарно кретање клипа мотора претвара у ротационо кретање радилице. Енергију потребну за кретање клипа обезбеђује сагоревање горива. Гориво које се користи у четворотактном Отовом мотору је бензин. Важан показатељ бензина је октански број; бензин са већим октанским бројем се боље компресује без паљења, стога се његовом употребом постиже боља ефикасност мотора.

Повезани додаци

Where does gold come from?

Gold is a rare metal, which is often challenging and dangerous to...

Двотактни мотор

Двотактни мотор је специјални мотор са унутрашњим сагоревањем,...

Hydrogen balloon explosion

In this experiment, we study the properties of hydrogen gas.

An experiment with crushing results

How can a tin can be crushed without manual force? All you need is...

Archimedes’ principle with gases

Is there a difference between the weight of a plastic bottle...

Горење свеће

Човечанство користи свећу за осветљење још старог века.

Звездасти мотор

Звездасти мотори се првенствено користе у авионима и хеликоптерима.

пВТ-дијаграм за идеалне гасове

Однос између притиска, запремине и температуре идеалних гасова...

Added to your cart.