Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Четворотактни Ото мотор

Четворотактни Ото мотор

Анимација нам приказује рад најпопуларније врсте мотора за аутомобиле.

Физика

Ознаке

Ото мотор, мотор, четворотактни, аутомобил, звездасти мотор, главна осовина, вентил, цилиндар, клип, свећица, сагоревање, искра, усисни, компресија, експлозија, снага ход, рад, циклус, бензински мотор, мотор са унутрашњим сагоревањем, бензин, карбуратор, механичка енергија, продукт сагоревања, zagađenje životne sredine, Загађење ваздуха, ауто, фабрика аутомобила, производња аутомобила, термодинамика, топлотна машина, топлотна енергија, физички

Повезани додаци

Сцене

Мотор

 • кућиште мотора - Метално кућиште у коме се налазе радни делови мотора.
 • мењач брзине - Подешава однос брзине мотора и погонске осовине. Мења број обртаја точкова током једне ротације радилице. При ниском степену преноса снага мотора је већа, али је брзина мања, а у високом степену преноса аутомобил је бржи и троши мање горива, али му је убрзање мање.
 • филтер за ваздух - У комору за сагоревање мотора улази ваздух који садржи кисеоник неопходан за процес сагоревања. Овај уређај се користи за филтрирање ваздуха.
 • усисна грана - Ваздух, неопходан за сагоревање кроз овај отвор улази у цилиндар.
 • издувна грана - Издувни гасови кроз овај део излазе из мотора.
 • зупчасти ремен - Ротацију радилице мотора преноси на брегасту осовину која покреће вентиле.
 • разводник паљења - Разводник паљења обезбеђује координисани рад свећица.

Деловање

 • усисни отвор - Кроз овај отвор мешавина ваздуха и бензина струји у комору за сагоревање, део цилиндра изнад клипа.
 • свећица - Овај део врши паљење сабијене мешавине бензина и ваздуха. Експлозија мешавине гура клип на доле.
 • издувни отвор - Кроз овај отвор излазе издувни гасови.
 • усисни вентил - Отварање и затварање овог дела је координисано кретањем клипа, односно притиском у цилиндру. Отвара се у 1. такту и тада се клип помера на доле стварајући низак притисак у цилиндру што изазива усисавање мешавине горива и ваздуха.
 • издувни вентил - Отварање и затварање овог дела је координисано кретањем клипа, односно притиском у цилиндру. Отвара се у 4. такту и тада се клип помера према горе изазивајући издувавање гасова.
 • клип - Овај део се наизменично креће у смеру горе-доле изазивајући ротацију радилице. Услед екслопзије горива се креће према доле. Након тога га инерција заротиране радилице у цилиндру помера према горе, а затим опет према доле. Затим следи још једно паљење.
 • цилиндар - У унутрашњости овог дела се одиграва експлозија горива и померање клипа.
 • клипњача
 • радилица - Наизменично кретање клипа у смеру горе-доле изазива ротацију радилице.

1. такт

 • усисни отвор - Кроз овај отвор мешавина ваздуха и бензина струји у комору за сагоревање, део цилиндра изнад клипа.
 • свећица - Овај део врши паљење сабијене мешавине бензина и ваздуха. Експлозија мешавине гура клип на доле.
 • издувни отвор - Кроз овај отвор излазе издувни гасови.
 • усисни вентил - Отварање и затварање овог дела је координисано кретањем клипа, односно притиском у цилиндру. Отвара се у 1. такту и тада се клип помера на доле стварајући низак притисак у цилиндру што изазива усисавање мешавине горива и ваздуха.
 • издувни вентил - Отварање и затварање овог дела је координисано кретањем клипа, односно притиском у цилиндру. Отвара се у 4. такту и тада се клип помера према горе изазивајући издувавање гасова.
 • клип - Овај део се наизменично креће у смеру горе-доле изазивајући ротацију радилице. Услед екслопзије горива се креће према доле. Након тога га инерција заротиране радилице у цилиндру помера према горе, а затим опет према доле. Затим следи још једно паљење.
 • цилиндар - У унутрашњости овог дела се одиграва експлозија горива и померање клипа.
 • клипњача
 • радилица - Наизменично кретање клипа у смеру горе-доле изазива ротацију радилице.

2. такт

 • усисни отвор - Кроз овај отвор мешавина ваздуха и бензина струји у комору за сагоревање, део цилиндра изнад клипа.
 • свећица - Овај део врши паљење сабијене мешавине бензина и ваздуха. Експлозија мешавине гура клип на доле.
 • издувни отвор - Кроз овај отвор излазе издувни гасови.
 • усисни вентил - Отварање и затварање овог дела је координисано кретањем клипа, односно притиском у цилиндру. Отвара се у 1. такту и тада се клип помера на доле стварајући низак притисак у цилиндру што изазива усисавање мешавине горива и ваздуха.
 • издувни вентил - Отварање и затварање овог дела је координисано кретањем клипа, односно притиском у цилиндру. Отвара се у 4. такту и тада се клип помера према горе изазивајући издувавање гасова.
 • клип - Овај део се наизменично креће у смеру горе-доле изазивајући ротацију радилице. Услед екслопзије горива се креће према доле. Након тога га инерција заротиране радилице у цилиндру помера према горе, а затим опет према доле. Затим следи још једно паљење.
 • цилиндар - У унутрашњости овог дела се одиграва експлозија горива и померање клипа.
 • клипњача
 • радилица - Наизменично кретање клипа у смеру горе-доле изазива ротацију радилице.

3. такт

 • усисни отвор - Кроз овај отвор мешавина ваздуха и бензина струји у комору за сагоревање, део цилиндра изнад клипа.
 • свећица - Овај део врши паљење сабијене мешавине бензина и ваздуха. Експлозија мешавине гура клип на доле.
 • издувни отвор - Кроз овај отвор излазе издувни гасови.
 • усисни вентил - Отварање и затварање овог дела је координисано кретањем клипа, односно притиском у цилиндру. Отвара се у 1. такту и тада се клип помера на доле стварајући низак притисак у цилиндру што изазива усисавање мешавине горива и ваздуха.
 • издувни вентил - Отварање и затварање овог дела је координисано кретањем клипа, односно притиском у цилиндру. Отвара се у 4. такту и тада се клип помера према горе изазивајући издувавање гасова.
 • клип - Овај део се наизменично креће у смеру горе-доле изазивајући ротацију радилице. Услед екслопзије горива се креће према доле. Након тога га инерција заротиране радилице у цилиндру помера према горе, а затим опет према доле. Затим следи још једно паљење.
 • цилиндар - У унутрашњости овог дела се одиграва експлозија горива и померање клипа.
 • клипњача
 • радилица - Наизменично кретање клипа у смеру горе-доле изазива ротацију радилице.

4. такт

 • усисни отвор - Кроз овај отвор мешавина ваздуха и бензина струји у комору за сагоревање, део цилиндра изнад клипа.
 • свећица - Овај део врши паљење сабијене мешавине бензина и ваздуха. Експлозија мешавине гура клип на доле.
 • издувни отвор - Кроз овај отвор излазе издувни гасови.
 • усисни вентил - Отварање и затварање овог дела је координисано кретањем клипа, односно притиском у цилиндру. Отвара се у 1. такту и тада се клип помера на доле стварајући низак притисак у цилиндру што изазива усисавање мешавине горива и ваздуха.
 • издувни вентил - Отварање и затварање овог дела је координисано кретањем клипа, односно притиском у цилиндру. Отвара се у 4. такту и тада се клип помера према горе изазивајући издувавање гасова.
 • клип - Овај део се наизменично креће у смеру горе-доле изазивајући ротацију радилице. Услед екслопзије горива се креће према доле. Након тога га инерција заротиране радилице у цилиндру помера према горе, а затим опет према доле. Затим следи још једно паљење.
 • цилиндар - У унутрашњости овог дела се одиграва експлозија горива и померање клипа.
 • клипњача
 • радилица - Наизменично кретање клипа у смеру горе-доле изазива ротацију радилице.

Унутрашња конструкција

 • хладњак - Током рада мотора вода за хлађење се загрева, а топлоту ослобађа у околину.
 • мотор
 • мењач брзине - Подешава однос брзине мотора и погонске осовине. Мења број обртаја точкова током једне ротације радилице. При ниском степену преноса снага мотора је већа, али је брзина мања, а у високом степену преноса аутомобил је бржи и троши мање горива, али му је убрзање мање.
 • погонско вратило - Врши пренос ротирања радилице на точкове.
 • резервоар за гориво - Гориво које се користи у четворотактном Отовом мотору је бензин. Важан показатељ бензина је октански број; бензин са већим октанским бројем се боље компресује без паљења, стога се његовом употребом постиже боља ефикасност мотора.
 • диференцијал - Приликом скретања омогућава ротирање спољашњих точкова већом брзином од кретања точкова на унутрашњем луку.
 • излазно вратило - Ротација радилице се преноси на погонску осовину помоћу излазне осовине.
 • ауспух - Кроз овај отвор излазе издувни гасови.

Цилиндри

 • радилица - Овај део покрећу клипови. Ротација овог дела се преко зглобног вратила преноси на излазну осовину, а преко зупчастог ремена на брегасту осовину која покреће вентиле.
 • брегаста осовина - Ротација овог дела омогућава ритмички рад вентила, а њиме управља радилица преко зупчастог ремена.
 • клип - Овај део се наизменично креће у смеру горе-доле изазивајући ротацију радилице.
 • вентили - Ови делови координишу проток мешавине бензина и ваздуха, као и излив издувних гасова. Њима управља радилица преко зупчастог ремена.

Анимација

 • мењач брзине - Подешава однос брзине мотора и погонске осовине. Мења број обртаја точкова током једне ротације радилице. При ниском степену преноса снага мотора је већа, али је брзина мања, а у високом степену преноса аутомобил је бржи и троши мање горива, али му је убрзање мање.
 • погонско вратило - Врши пренос ротирања радилице на точкове.
 • радилица - Овај део покрећу клипови. Ротација овог дела се преко зглобног вратила преноси на излазну осовину, а преко зупчастог ремена на брегасту осовину која покреће вентиле.
 • брегаста осовина - Ротација овог дела омогућава ритмички рад вентила, а њиме управља радилица преко зупчастог ремена.
 • клип - Овај део се наизменично креће у смеру горе-доле изазивајући ротацију радилице.
 • усисни вентил - Отварање и затварање овог дела је координисано кретањем клипа, односно притиском у цилиндру. Отвара се у 1. такту и тада се клип помера на доле стварајући низак притисак у цилиндру што изазива усисавање мешавине горива и ваздуха.
 • издувни вентил - Отварање и затварање овог дела је координисано кретањем клипа, односно притиском у цилиндру. Отвара се у 4. такту и тада се клип помера према горе изазивајући издувавање гасова.
 • клип - Овај део се наизменично креће у смеру горе-доле изазивајући ротацију радилице. Услед екслопзије горива се креће према доле. Након тога га инерција заротиране радилице у цилиндру помера према горе, а затим опет према доле. Затим следи још једно паљење.
 • цилиндар - У унутрашњости овог дела се одиграва експлозија горива и померање клипа.
 • радилица - Наизменично кретање клипа у смеру горе-доле изазива ротацију радилице.

Нарација

Знамо да се аутомобили крећу уз помоћ мотора, али како функционишу мотори? У мотору се налази радилица, или главна осовина, чије се ротирање помоћу погонске осовине преноси на точкове. Број обртаја погонских точкова током једне ротације радилице се регулише помоћу мењача. При ниском степену преноса снага мотора је већа, али је брзина мања, а у високом степену преноса аутомобил је бржи и троши мање горива, али му је убрзање мање.

За погон путничких аутомобила се најчешће користи четворотактни Ото мотор.

Суштина рада овог мотора је претварање наизменичног вертикалног кретања клипова у ротационо кретање радилице. Радилица покреће погонску осовину, а затим се кретање преко зупчастог ремена преноси на брегасту осовину. Брегаста осовина управља радом вентила који координисаним отварањем и затварањем омогућавају правилан проток ваздуха и издувавање гасова одговарајућим темпом.

Први такт рада мотора је усисавање: клип се помера надоле, због чега се смањује притисак у цилиндру. Отвара се усисни вентил, мешавина ваздуха и горива кроз карбуратор тече у цилиндар.

Други такт је сабијање: усисни и издувни вентили су затворени. Замах и противтежа радилице изазивају кретање клипа према горе, услед тога се мешавина ваздуха и горива сабија, а температура им се повећава.

Трећи такт је експанзија: свећица пали сабијену и загрејану смешу. Експлозија гура клип надоле.

Четврти такт је издувавање: клип се креће према горе, издувни вентил се отвара, продукти сагоревања излазе.

Можете видети да се линеарно кретање клипа мотора претвара у ротационо кретање радилице. Енергију потребну за кретање клипа обезбеђује сагоревање горива. Гориво које се користи у четворотактном Отовом мотору је бензин. Важан показатељ бензина је октански број; бензин са већим октанским бројем се боље компресује без паљења, стога се његовом употребом постиже боља ефикасност мотора.

Повезани додаци

Стирлингов мотор (топлотни мотор)

Мотор спада у врсту мотора са спољашњим сагоревањем за разлику од обичног мотора са...

Звездасти мотор

Звездасти мотори се првенствено користе у авионима и хеликоптерима.

Ванкелов мотор

Тип мотора са унутрашњим сагоревањем специфичне конструкције (са обртним клиповима),...

Двотактни мотор

Двотактни мотор је специјални мотор са унутрашњим сагоревањем, који цели свој радни...

Дизел-мотор

Тај мотор са унутрашњим сагоревањем је патентирао Рудолф Дизел немачки инжењер 1893. године.

Херонова машина (аеолипил)

Херону из Александрије приписују проналазак прве парне машине, мада је он сам сматрао, да...

пВТ-дијаграм за идеалне гасове

Однос између притиска, запремине и температуре идеалних гасова одређује једначина стања...

Форд Модел Т

Популарни модел америчке фабрике аутомобила, прво возило произведено на покретној траци.

Генератор једносмерне струје

Између сталних магнета генератора за једносмерну струју налази се ротор кроз који тече...

Како функционише мењач?

Помоћу уређаја за промену брзине повећавамо или смањујемо обртни моменат мотора.

Мотоцикл

Анимација нам приказује конструкцију и рад мотоцикла.

Како ради диференцијални преносник?

Диференцијални преносник омогућава погонским точковима аутомобила да се у кривинама крећу...

Нафтна платформа

У средини челичне конструкције дуга цев допире све до дна мора, у нафтоносни слој.

Конструкција путничког аутомобила

Анимација нам приказује конструкцију, унутрашњу и спољну опремљеност путничког аутомобила.

Типови зупчаника

Зупчаник је машински елемент који преноси обртни момент применом силе на зупце другог...

Еколошки аутомобили

Комбинацијом бензинског и електричног погона аутомобила може се смањити емисија штетних...

Рафинисање нафте

Од сирове нафте се дестилацијом добијају разни производи (дизел, бензин, уља за подмазивање).

Парна машина Џејмса Вата (18. век)

Усавршена парна машина шкотског инжењера је због широког спректра употребе била...

Први мађарски аутомобил (1904)

Мађарски инжењер Јанош Чонка је своје прве аутомобиле на бензински погон направио за...

Кисеоник (O₂) (основни степен)

Гас без боје и мириса, важан састојак атмосфере, неопходан за живот на Земљи.

Формула-1 (тркачки аутомобил)

Формула 1 је највиша класа аутомобилских трка, веома је популарна широм света.

Патент-Моторваген (Карл Бенц, 1886)

Возило немачког инжењера се сматра првим аутомобилом који се кретао помоћу мотора са...

Електрични аутомобил

Тесла Модел С је један од првих комерцијално доступних електричних аутомобила.

Рад нафтне бушотине

Машина која испумпава сирову нафту на површину

Аутобус

Аутобуси су важна компонента градског јавног превоза.

Added to your cart.