Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Бојење коцке

Бојење коцке

По задатим условима треба разним бојама офарбати темена, ивице и странице коцке.

Математика

Ознаке

коцка, сусједне лице, теме, ивица, лице, Фарбање

Повезани додаци

Коцка

Приказ саставних делова коцке, која је једна од правилних полиедара (темен, ивица,...

Сечење коцке

Када коцку расечемо са равнима различитих положаја, можемо испитивати разна геометријска...

Мрежа коцке (задаци)

Од мреже шест подударних квадрада није увек могуће саставити коцку.

Коцка од коцки

Задатком састављања хексаедра од подударних коцака помаже у продубљивању стеченог знања.

Коцка (задаци)

Ивице, дијагонале и странице коцке тачно можемо одредити уз помоћ њених темена.

Слагање коцке

Задаци у којима по задатим узорцима треба да сложимо коцку, одлично развијају разне...

Квадар (задаци)

Ивице, дијагонале и странице квадра тачно можемо одредити уз помоћ његових темена.

Слагање геометријских форми (једнобојних)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Слагање геометријских форми (разнобојних)

Од разнобојних коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Груписање квадрова

Различите типове квадара приказујемо уз помоћ свакодневних предмета.

Квадар

Квадар је геометријско тело омеђено са шест међусобно нормалних правоугаоних површи.

Рачунање површине и запремине (задатак)

Задаци са телима који потичу из основне коцке развијају способност оријентације.

Теза четири боје

Офарбај географску карту са најмањим могућим бројем боја тако, да два суседна поља не...

Познати производи

Јасна илустрација алгебарских израза.

Коцкица

Са правилним коцкама можемо решити више статистичких задатака и задатака из вероватноће.

Мрежа квадра (задаци)

Анимација нам приказује разне мреже датог квадра, а може се решити и више задатака.

Слагање геометријских форми (3Д)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма у датој просторној мрежи, из дате...

Added to your cart.