Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Бета-Ђрибоза (C₅H₁₀O₅)

Бета-Ђрибоза (C₅H₁₀O₅)

Безбојна кристална материја коју налазимо у нуклеинским киселинама, кофакторима, нуклеотидима и нуклеозидима.

Хемија

Ознаке

Бета-Д-рибоза, угљени хидрат, моносахарид, шећер, пентозни, алдопентоза, алдоза, нуклеинске киселине, нуклеотида, РНК, АТП, НАДХ, Органска хемија, хемија, биологија

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

РНК

Полинуклеотид, који се састоји од фосфорне киселине, рибозе и различитих база (цитозин,...

АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује енергију унутар ћелија.

Коензим-А

То је коензим који у одређеним ензимским реакцијама функционише као носач ацил групе.

Пентоза дезоксирибоза (C₅H₁₀O4)

Саставни део ДНК, садржи за једну хидроксилну групу мање него што је има β-Ђрибоза.

Фосфат јон (PO₄³⁻)

Сложени јон, који настаје из фосфорне киселине губљењем протона.

Ђрибоза (C₅H₁₀O₅)

Рибоза отвореног ланца коју налазимо у нуклеинским киселинама, кофакторима, нуклеотидима...

НАД, НАДП, НАДПХ

НАД је важан као коензим-Х у реакцијама процеса разграђивања, а НАДП у реакцијама процеса...

Пиримидин (C₄H₄N₂)

Хетероциклично ароматично органско једињење са садржином азота, његови деривати су тимин,...

Пурин (C₅H₄N₄)

Хетероциклично ароматично органско једињење, његови деривати су гуанин и аденин.

Вежбе о молекулима ВИ. (Угљени хидрати)

Задатак за разумевање структуре и класификације мони-, ди- и полисахарида.

Added to your cart.