Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Бета-Ђрибоза (C₅H₁₀O₅)

Безбојна кристална материја коју налазимо у нуклеинским киселинама, кофакторима, нуклеотидима и нуклеозидима.

Хемија

Ознаке

Бета-Д-рибоза, угљени хидрат, моносахарид, шећер, пентозни, алдопентоза, алдоза, нуклеинске киселине, нуклеотида, РНК, АТП, НАДХ, Органска хемија, хемија, биологија

Повезани додаци

РНК

Полинуклеотид, који се састоји од фосфорне киселине, рибозе и различитих база (цитозин,...

АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује енергију унутар ћелија.

Коензим-А

То је коензим који у одређеним ензимским реакцијама функционише као носач ацил групе.

Пентоза дезоксирибоза (C₅H₁₀O4)

Саставни део ДНК, садржи за једну хидроксилну групу мање него што је има β-Ђрибоза.

Фосфат јон (PO₄³⁻)

Сложени јон, који настаје из фосфорне киселине губљењем протона.

Ђрибоза (C₅H₁₀O₅)

Рибоза отвореног ланца коју налазимо у нуклеинским киселинама, кофакторима, нуклеотидима...

НАД, НАДП, НАДПХ

НАД је важан као коензим-Х у реакцијама процеса разграђивања, а НАДП у реакцијама процеса...

Пиримидин (C₄H₄N₂)

Хетероциклично ароматично органско једињење са садржином азота, његови деривати су тимин,...

Пурин (C₅H₄N₄)

Хетероциклично ароматично органско једињење, његови деривати су гуанин и аденин.

Added to your cart.