Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

Повезани додаци

Коензим-А

То је коензим који у одређеним ензимским реакцијама функционише...

Вируси

Састоје се од беланчевина и ДНК или РНК, заражене ћелије...

Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома не мења.

Ензими

Ензими су биолошки катализатори, њихова активност се може регулисати.

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria...

НАД, НАДП, НАДПХ

НАД је важан као коензим-Х у реакцијама процеса разграђивања, а...

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Структура прокариотских и еукариотских ћелија

Постоје две основне врсте ћелија: прокариотске и еукариотске ћелије.

Added to your cart.