Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

Повезани додаци

Коензим-А

То је коензим који у одређеним ензимским реакцијама функционише...

АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује...

Мејоза

Мејоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома у новонасталим...

Ензими

Ензими су биолошки катализатори, њихова активност се може регулисати.

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Структура прокариотских и еукариотских ћелија

Постоје две основне врсте ћелија: прокариотске и еукариотске ћелије.

Клорофил

Хлорофил је зелени пигмент у биљкама, где је као сакупљач...

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria...

Added to your cart.