Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Амесова соба

Амесова соба

Специјална соба има искривљене зидове за приказивање оптичке илузије.

Познавање природе

Ознаке

Амесова соба, Оптичка илузија, оптички, визуелна илузија, илузија, пут, јасно величина

Повезани додаци

Оптичка илузија

Приликом оптичке илузије наш мозак погрешно интерпретира виђену слику.

Дечја соба

Анимација нам омогућава развој способности просторне оријентације, разиграном пројекцијом...

Груписање квадрова

Различите типове квадара приказујемо уз помоћ свакодневних предмета.

Село ластавица

Анимација нам уз помоћ географске карте помаже у вежбању оријентације у простору.

Интересантне површине

Мебијусова трака и Клајнов бокал су интересантне дводимензионалне површине са само једном...

Оптички инструменти

Данас користимо широк дијапазон оптичких инструмената, почев од микроскопа, па све до...

Полиедар типа Силаши

Тај специјални конкавни полиедар је добио име по мађарском математичару.

Оптичка изомерија

Ако молекул нема унутрашњу симетрију, и ако се не може поклопити са својим ликом у...

Светлост и сенка

Mењајући извор светлости можете проучавати пројекције сенке на равни координатног система.

Сечење коцке

Када коцку расечемо са равнима различитих положаја, можемо испитивати разна геометријска...

Коцка од коцки

Задатком састављања хексаедра од подударних коцака помаже у продубљивању стеченог знања.

Слагање геометријских форми (разнобојних)

Од разнобојних коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Сенке

Промена услова осветљења у зависности од годишњег доба. Мерење висине уз помоћ сенке.

Слагање геометријских форми (3Д)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма у датој просторној мрежи, из дате...

Added to your cart.