АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује енергију унутар ћелија.

Повезани додаци

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

Вируси

Састоје се од беланчевина и ДНК или РНК, заражене ћелије...

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria...

Структура прокариотских и еукариотских ћелија

Постоје две основне врсте ћелија: прокариотске и еукариотске ћелије.

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Мејоза

Мејоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома у новонасталим...

НАД, НАДП, НАДПХ

НАД је важан као коензим-Х у реакцијама процеса разграђивања, а...

Процеси транспорта

Анимација нам приказује пасивне и активне процесе транспорта који...

Added to your cart.