Poučevanje je v današnjem času po vsem svetu pred velikimi izzivi, saj zgolj sledenje tradicionalnim načinom ne zadostuje več. Način prenosa znanja je enako pomemben kot to, kaj bomo učili prihodnje rodove.
Za učitelje

mozaBook - Izobraževalni predstavitveni program za interaktivno tablo. Slikovita interaktivna vsebina in vgrajene funkcije za razvoj veščin, ter nazorne in navidezne laboratorijske aplikacije pomagajo vzbuditi zanimanje učencev in pridobivanje znanja.

mozaMap - Digitalni atlasi tega interaktivnega zemljevida nadgrajujejo pouk geografije in zgodovine. Elemente različnih zemljevidov je mogoče spremeniti in prirediti, s čimer je priprava na učno uro hitrešja in enostavnejša.

Za učence

mozaWeb - Digitalni učbeniki, interaktivne dodatne vsebine in aplikacije v zvezi s poukom so tako za učence kot za učitelje kjerkoli na voljo na spletu.

mozaBook tablet - Učenci lahko svoje digitalne učbenike jemljejo povsod s seboj in jih celo uporabljajo brez povezave z internetom. Poleg tega se lahko priključijo na mozaBook na interaktivni tabli, kar omogoča sodelovanje pri delu v razredu.

Za šole

mozaLog - Digitalni dnevnik in izobraževalni informacijski sistem omogočata osebju šole uporabo enega samega vmesnika tako za administrativne kot organizacijske naloge.Programska oprema je zasnovana tako, da olajša vsakodnevne administrativne naloge učiteljev in je učinkovit način za komunikacijo tako znotraj instutucije kot tudi s starši.

Članstvo za šole - Prednosti članstva šole: statistika uporabe za celotno šolo, upravljanje licenc za celotno šolo, spletna pomoč, možnosti popustov pri nakupu.

Kateri izdelek potrebujem?
Za učitelje

Za ilustracije v razredu in delo v razredu z učenci

za učence

Za učenje doma na osebnih ali tabličnih računalnikih

za šole

Naročnina za partnerske šole z usposabljanjem in znižanimi cenami na nakupe

S pomočjo mozaBooka lahko obogatite pouk z vsestranskimi ilustracijami, animacijami in domiselnimi predstavitvami. Učitelji lahko ustvarijo lastne zvezke ali pa v nekaj korakih iz učbenikov, ki jih uporabljajo, ustvarijo interaktivno digitalno knjigo. Galerija vsebuje veliko slik nastavljive velikosti, urejenih po predmetih in tematskih sklopih, ki so jih pripravili naši grafiki.

MozaBook je v naši spletni trgovini na voljo v več različicah: za učence, učitelje in za uporabo pri pouku.

Podrobnosti

Lastni digitalni učbeniki

Če učitelj razpolaga tudi z elektronsko, PDF-različico učbenika, lahko le-tega odpre v mozaBooku. Program samodejno prepozna slikovne dele v učbeniku, ki jih lahko učitelj pri uri s klikom poveča. Učitelj lahko tudi sam pripravi dele strani, ki jih pri uri povečane predstavi. Pri besedilih publikacije nam mozaBook sporoča, katere interaktivne vsebine priporoča za vstavljanje k dani učni snovi. Učitelj lahko priporočene vsebine predvaja, sprejme ali zavrže, lahko pa tudi sam poišče vsebine za vstavljanje (3D-modele, izobraževalne videoposnetke, zvočne posnetke, slike) iz mozaBookove medijske zbirke, s svojega računalnika ali s spleta ter jih s klikom ikone na robu knjige odpre in prikaže tudi učencem.

3D-modeli

Če učna enota vsebuje 3D-model, ga lahko zaženete neposredno iz spletnega učbenika s klikom na majhno ikono 3D. Seznam modelov najdete tudi med dodatki.

Vrtljivi, po velikosti nastavljivi modeli vsebujejo tudi naracije in vgrajene animacije, ki podpirajo obravnavo učne snovi. Napisi in naracije so dostopni v več jezikih, kar podpira tudi učenje tujih jezikov.

Vsi 3D-modeli

Orodja in igre

Za lažjo obravnavo učne snovi in za poglabljanje pridobljenega znanja je na voljo skoraj 100 tematskih aplikacij, povezanih s šolskimi predmeti. Aplikacije, ki so namenjene učencem nižjih razredov, postavljajo v ospredje razvijanje zmožnosti, medtem ko so pri učencih višjih razredov v ospredju aplikativna orodja in orodja za eksperimentalno delo. V neketerih orodjih so tudi animirane naloge, s katerimi je učenje zabavnejše. Orodja so dostopna v programu mozaBook, za domače učenje pa učencem na spletni strani mozaWeb.

Vsa orodja

Orodje za pripravo nalog

S pomočjo Orodja za pripravo nalog bodo lahko učitelji zelo preprosto pripravili individualne, privlačne preizkuse znanja. Izbirajo lahko med številnimi tipi nalog (izbira enega ali več odgovorov, povezovanje parov, veriga, urejanje zemljevida, izpolnjevanje preglednice, množice itd.). V testu so lahko naloge različnega tipa, lahko pa se določi tudi čas reševanja.

Pri sestavljanju testa lahko uporabijo slike, video- in zvočne posnetke ter izbirajo med različnimi načini prikazovanja, ki naredijo naloge še privlačnejše.

Pripravljene naloge lahko učitelji določijo za domačo nalogo, ki jo učenci rešijo doma z uporabo spletne platforme mozaWeb, lahko pa jih učitelji umestijo v mozaBookove publikacije k ustrezni učni snovi.

Pri pouku uporabljene interaktivne vsebine (3D-modeli, izobraževalni videoposnetki, slike, zvočna gradiva) in tematske aplikacije mozaTools so dosegljive tudi na spletu, kar učiteljem omogoča lažjo pripravo na pouk, učencem pa pomaga pri domačem učenju. Naloge, ki jih učitelji sestavijo za domačo nalogo, lahko učenci rešijo na spletu.

Digitalni dnevnik mozaLog, ki ga je razvil Mozaik Education, je izobraževalni informacijski sistem, ki šolskemu osebju omogoča uporabo enotnega vmesnika tako za administrativne kot organizacijske naloge. Z mozaLogom naporno urejanje običajnih papirnatih dnevnikov postane nepotrebno.

Podrobnosti

Added to your cart.