Obseg, ploščina, površina in prostornina

Animacija prikazuje formule izračunavanja obsega in ploščine likov ter površine in...

Vrtenine

Če geometrijski lik zavrtimo okoli premice-osi, ki leži v ravnini lika, dobimo vrtenino.

Optična prevara

Pri optični prevari naši možgani drugače tolmačijo sliko, kot izgleda.

Geometrijske transformacije – zrcaljenje

Animacija prikazuje zrcaljenja v ravnini (čez premico) in prostoru (čez ravnino).

Keplerjevi zakoni gibanja planetov

Johannes Kepler je opredelil tri pomembne zakone, ki opisujejo gibanje planetov.

Geometrijske transformacije – premik

Animacija prikazuje premike v ravnini in prostoru.

Geometrijske transformacije – vrtenje

Animacija prikazuje vrtenja v ravnini (okoli točke) in prostoru (okoli premice).

Tridimenzionalni (kartezični) koordinatni sistem

Tridimenzionalni koordinatni sistem z razlagalnimi skicami in nalogo za razvijanje...

Šahovske igre

Z reševanjem šahovskih nalog pri urah matematike razvijamo tudi logično razmišljanje.

3D puzzle s senčenjem

Med zanimivo in pisano igro bomo razvijali prostorske predstave, z izometričnim pogledom...

Naloge s tehtnico

Zanimiva naloga iz logike: med več enakimi utežmi je treba poiskati utež, ki se razlikuje...

Znameniti zmnožki

Vsebino enakosti bomo ponazorili na zanimiv način.

Pravilna telesa

Izmed petih pravilnih (platonskih) teles tridimenzionalnega prostora je najbolj znana kocka.

Zanimive površine

Möbiusov trak in Kleinov vrč sta posebni dvodimenzionalni površini, ki imata samo eno...

Stožnice

Stožnica je presečna krivulja, ki nastane, če presekamo krožni stožec z ravnino.

Na koliko delov razdelijo prostor 3 ravnine?

Tri ravnine lahko na več načinov razporedimo v prostoru. Oglejmo si, na koliko delov...

Prostornina tetraedra

Pri določanju prostornine tetraedra izhajamo iz prostornine prizme.

Kocka (naloge)

S pomočjo oglišč kocke lahko enoznačno določimo njene robove, diagonale in mejne ploskve.

Amesova soba

Je prostor, ki ima stene in mere popačenih dimenzij, da tako povzročimo različne optične...

Odboj in lom svetlobe

Na meji med snovema z različnima lomnima količnikoma se svetlobni žarek lomi oziroma odbije.

Added to your cart.