Planetarno kroženje zraka

Planetarno kroženje zraka poteka med sklenjenimi območji visokega in nizkega zračnega...

Okolju prijazni avtomobili

S kombiniranjem bencinskega in električnega pogona se zmanjša emisija škodljivih snovi.

Spremembe agregatnega stanja

Prehode med plinastim, kapljevinskim (tekočim) in trdnim agregatnim stanjem imenujemo...

Verižna reakcija

Energija, ki se sprošča med jedrsko cepitvijo, se lahko uporablja v miroljubne in vojaške...

Razvoj modelov atoma

Animacija prikazuje glavne faze v razvoju pojmovanja zgradbe atoma.

Vezi v dušikovi molekuli

Animacija prikazuje eno sigma-vez in dve pi-vezi, ki povezujejo dva dušikova atoma.

Vezi v benzenovi molekuli

Med ogljikovimi atomi so sigma vezi in delokalizirane pi-vezi.

Kroženje ogljika

Atmosferski ogljik sprejemajo rastline med fotosintezo, pri procesu dihanja pa ga živi...

Kalcijeve orbitale

Animacija prikazuje zgradbo s in p orbital kalcijevega atoma.

Taljenje aluminija

Pri taljenju aluminija iz glinice z elektrolizo pridobivajo aluminij.

Ozonska plast

Ozonska plast je del Zemljinega ozračja, ki absorbira UV-sevanje Sonca, zato je...

Učinek tople grede

Učinek tople grede se zaradi človekovega delovanja stopnjuje in povzroča globalno...

Reakcija amonijaka in vodikovega klorida

Pri reakciji amonijaka in vodikovega klorida nastane ionska spojina, amonijev klorid.

Kloriranje metana s substitucijo

Med substitucijo se vodik iz metana nadomesti z atomi klora, stranski produkt je HCl.

Kras (srednja raven)

Na krasu nastanejo značilni površinski in podzemeljski kraški pojavi.

Milo

Maščobne kisline vsebujejo polarne in apolarne delce molekul, zato so primerne za...

Dušikasta kislina (HNO₂)

Ena od dušikovih okso kislin. Srednje močna kislina brez barve in z ostrim vonjem, ki...

Fosforjev pentoksid (P₂O₅)

Spojina (v obliki belega dima) ki nastaja ko fosfor sežgemo na zraku.

Kroženje dušika

Dušik v ozračju vežejo bakterije, nato pa ga živa bitja uporabljajo v obliki različnih...

Heksagonalna kovinska mreža

Kovine s heksagonalno kovinsko mrežo se težje obdelujejo.

Added to your cart.