Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

0

Planetarno kroženje zraka

Planetarno kroženje zraka poteka med sklenjenimi območji visokega in nizkega zračnega tlaka znotraj treh velikih zračnih celic. Nanj vpliva več dejavnikov,...

Učinek tople grede

Učinek tople grede se zaradi človekovega delovanja stopnjuje in povzroča globalno segrevanje ozračja.

Ozonska plast

Ozonska plast je del Zemljinega ozračja, ki absorbira UV-sevanje Sonca, zato je nepogrešljiva za življenje na Zemlji.

Kroženje ogljika

Atmosferski ogljik sprejemajo rastline med fotosintezo, pri procesu dihanja pa ga živi organizmi oddajajo.

Verižna reakcija

Energija, ki se sprošča med jedrsko cepitvijo, se lahko uporablja v miroljubne in vojaške namene.

Vezi v dušikovi molekuli

Animacija prikazuje eno sigma-vez in dve pi-vezi, ki povezujejo dva dušikova atoma.

Spremembe agregatnega stanja

Prehode med plinastim, kapljevinskim (tekočim) in trdnim agregatnim stanjem imenujemo spremembe agregatnega stanja.

Taljenje aluminija

Pri taljenju aluminija iz glinice z elektrolizo pridobivajo aluminij.

Vezi v benzenovi molekuli

Med ogljikovimi atomi so sigma vezi in delokalizirane pi-vezi.

Razvoj modelov atoma

Animacija prikazuje glavne faze v razvoju pojmovanja zgradbe atoma.

Kalcijeve orbitale

Animacija prikazuje zgradbo s in p orbital kalcijevega atoma.

Železarska industrija (srednja raven)

V železarnah iz železove rude pridobivajo surovo železo.

Družinska hiša brez izpustov ogljikovega dioksida

S primernim načrtovanjem in gradnjo sodobnih družinskih hiš lahko veliko prispevamo k varstvu okolja.

Taljenje in zamrzovanje

Med molekulami vode se med zamrzovanjem izoblikujejo vodikove vezi in nastane kristalna struktura.

Kras (srednja raven)

Na krasu nastanejo značilni površinski in podzemeljski kraški pojavi.

Kalcijev karbonat (CaCO₃)

Apnenec se pogosto uporablja in v različnih namenih.

Heksagonalna kovinska mreža

Kovine s heksagonalno kovinsko mrežo se težje obdelujejo.

Kloriranje metana s substitucijo

Med substitucijo se vodik iz metana nadomesti z atomi klora, stranski produkt je HCl.

Polimerizacija etena

S polimerizacijo etena pridobivamo umetno maso polietilen.

Milo

Maščobne kisline vsebujejo polarne in apolarne delce molekul, zato so primerne za odstranjevanje maščobne umazanije.

Added to your cart.