Tiranozaver T. rex

Zelo veliki mesojedi izumrli plazilec, najbolj znan dinozaver.

Primerjava užitnih in strupenih gob

Nekatere gobe so za ljudi strupene in lahko povzročijo celo smrt, medtem ko so druge...

Bakterije (okrogle, paličaste, spiralne)

Bakterije lahko razvrščamo tudi po obliki.

Navadni križevec

Navadni križevec je razširjena vrsta pajka, na njegovem primeru bomo spoznali anatomsko...

Zelena evglena (Euglena viridis)

Enocelični sladkovodni bičkar, ki se lahko prehranjuje avtotrofno in heterotrofno.

Potočni rak (jelševec)

Razmeroma velik rak, ki živi v čistih tekočih vodah in jezerih.

Mitoza

Mitoza je delitev celic, pri kateri se število kromosomov ne spremeni.

Hrast

Na primeru hrasta bomo spoznali spremembe na drevesih v različnih letnih časih.

Velika pliskavka

Velika pliskavka je morski sesalec, ki se orientira z zvočnimi signali.

Veliki vrtni polž

Razširjena vrsta užitnih polžev.

Anatomija lista

Animacija predstavlja glavne vrste listov in razlike med listi enokaličnic ter dvokaličnic.

Morska žaba

Ta krastači podobna riba si pri lovu na plen pomaga s svojo fluorescenčno vabo. Animacija...

Cvet

Animacija prikazuje tipično zgradbo cveta dvokaličnice.

Cvetovi kritosemenk

Animacija prikazuje različne tipe cvetov kritosemenk.

Gobe lističarke

V mesnatem plodišču lisničark nastajajo spore.

Živalske in rastlinske celice, celični organeli

V evkariontskih celicah je veliko celičnih organelov.

Virusi

Sestavljeni so iz beljakovin in nukleinske kisline (DNK ali RNK). Okužene celice...

Življenjski krog vretenčarjev

Življenjski krog vretenčarja se začne z nastankom razmnoževalnih celic posameznega...

Sloji v gozdu

Slojevitost različnih vrst gozdov je lahko različna.

Rastlinstvo in živalstvo v obdobju karbona

Animacija prikazuje nekaj živali in rastlin, značilnih za geološko dobo med devonom in...

Added to your cart.