MS-2620

A Természetről Tizenéveseknek

Kémia 10.

Szerves kémiai ismeretek

Učbenik

Mozaik Kiadó
MS-2620 - 14. izdaja, 2017 - 216 stran

Avtorji: Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázs, Péntek Lászlóné

A könyv tananyaga bőséges lehetőséget biztosít a széles körű ismeretszerzésre, a hétköznapokban, akár a hírekben felbukkanó kérdések megtárgyalására. A gyakorlatba történő rendszeres visszacsatolással (pl. az olvasmányokkal) segítséget nyújt a fenti témák tartalmilag megalapozott értelmezéséhez és magyarázatához. Ugyanakkor a tankönyvek tudományosan korszerű és igényes kémiai ismeretei lehetőséget biztosítanak a továbbtanuláshoz szükséges mélyebb tudás megalapozásához is.

A szerzők kiemelten törekedtek arra, hogy a tananyag feldolgozása a közvetlen ismeretszerzésre, így például kísérletekre, modellek használatára épüljön. A kötet rendkívül gazdag színes kép- és ábraanyaga nemcsak szemléltetési lehetőségeket nyújt, hanem motiváló hatású is.

HOME digitalna različica
Digitalna publikacija za uporabo doma
6.26 EUR
CLASSROOM
Digitalna verzija
Digitalna publikacija je pripravljena za šolsko uporabo na interaktivni tabli.
31.30 EUR
Added to your cart.