Tlačanstvo

Skozi Thomasovo zgodbo spoznajte tragično usodo tlačanov, ki so trpeli pod fevdalci.

Povezani dodatki

Hierarhija srednjeveške krščanske cerkve (11. stoletje)

Animacija prikazuje hierarhijo v srednjeveški krščanski cerkvi.

Mongolski kan (13. stoletje)

Vladar ogromnega srednjeveškega Mongolskega cesarstva je bil veliki kan.

Palača Karla Velikega (Aachen, 9. stoletje)

Palača Karla Velikega je bila središče imperija in obenem središče kulture.

Srednjeveško mesto

Srednjeveške hiše v mestih so bile večnadstropne in zgrajene iz lesa, kamna ali opeke.

Chichen Itza (12. stoletje)

Eno največjih majevskih mest je stalo na ozemlju današnje Mehike.

Templjarski viteški red (12. stoletje)

One of the most important religious military orders, formed in the era of the Crusades.

Pehota Matije Korvina

Pehota je imela v vojski Matije Korvina pomembno vlogo.

Vikingi

Vikingi so bili nordijsko pomorsko ljudstvo iz današnjih Danske, Švedske in Norveške. Bili so...

Added to your cart.