The loneliest place on Earth

There is a spot in the open ocean that is 2,688 km away from the nearest land.

Povezani dodatki

Geografski koordinatni sistem (srednja raven)

Z geografskim koordinatnim sistemom lahko določimo lego vsakega kraja na Zemlji.

Mesta sveta

Animacija prikazuje geografsko lego pomembnejših mest sveta.

Zgradba Zemlje (srednja raven)

Zemlja je sestavljena iz več plasti oziroma ovojev.

Menjavanje letnih časov (srednja raven)

Zaradi nagnjenosti Zemljine vrtilne osi Sončevi žarki med letom na danih zemljepisnih...

Merkur

Merkur je najmanjši in Soncu najbližji planet v Osončju.

Zvezne države in mesta ZDA

Animacija predstavlja zvezne države in večja mesta v Združenih državah Amerike.

Zgradba Zemlje (osnovna raven)

Zemlja je sestavljena iz več sferičnih plasti.

Uran

Uran je sedmi planet od Sonca, zunanji planet in plinasti orjak.

Added to your cart.