The effect of pressure change on chemical equilibrium

Examination of dissolved carbon dioxide in a bottle of carbonated water.

Povezani dodatki

Daniellov galvanski člen

Električni tok lahko proizvedemo s pomočjo slanega mosta in cinkove elektrode, potopljene v...

Bending a jet of water

A surprising phenomenon occurs when we hold a statically charged ruler near water flowing from a...

Exothermic reaction

When heated, powdered sulphur reacts with powdered zinc, releasing heat.

Kislinski akumulator

Elektrokemične reakcije, ki potekajo v kislinskem akumulatorju, proizvajajo električni tok.

Sadne baterije

Po vzoru Daniellovega galvanskega člena lahko proizvajamo nizko napetostni električni tok z...

Raztapljanje natrijevega klorida

Kuhinjska sol je topna v vodi: polarne molekule vode okoli ionov tvorijo hidratacijski ovoj.

The effect of temperature on chemical equilibrium

Change in the colour of the cobalt(II) chloride solution due to heating and cooling.

The effect of concentration on chemical equilibrium (observation)

Examining the colour of cobalt(II) chloride in water and hydrochloric acid.

Added to your cart.