The effect of pressure change on chemical equilibrium

Examination of dissolved carbon dioxide in a bottle of carbonated water.

Povezani dodatki

Reakcija vodika in kisika

Plinska zmes vodika in kisika je pokalni plin, ki ob vžigu eksplodira.

The effect of temperature on chemical equilibrium (observation)

Change in the colour of the cobalt(II) chloride solution due to heating and cooling.

Naloge z molekulami I. (Vezi)

Naloga za utrjevanje poznavanja vrst vezi.

Taljenje aluminija

Pri taljenju aluminija iz glinice z elektrolizo pridobivajo aluminij.

Reakcija amonijaka in vodikovega klorida

Pri reakciji amonijaka in vodikovega klorida nastane ionska spojina, amonijev klorid.

The viscosity of liquids

Have you ever thought about why honey flows so slowly from a spoon compared to water?

Reakcija cinka in klorovodikove kisline

Pri raztapljanju cinka v klorovodikovi kislini se sprošča vodik.

Je voda nujna za življenje?

Voda je ena najpomembnejših snovi na Zemlji. Izvedimo več o njej.

Added to your cart.