Ravnanje z odpadki

Si se kdaj vprašal, kaj natanko se zgodi z odpadki, ki jih vržeš v koš?

Povezani dodatki

Globalno segrevanje ozračja

Ozračje in podnebje na Zemlji sta v več milijonih letih doživeli veliko sprememb.

Globalni okoljski problemi

Pretirano izkoriščanje naravnih virov je povzročilo okoljske probleme, ki jih je težko rešiti.

Nepredvidene posledice rudarstva

Rudarstvo je pomembna gospodarska panoga, ki pa lahko okolju povzroči nepopravljivo škodo.

Nevarnosti proizvodnje aluminija

Uporaba boksita, ki ga najprej predelajo v glinico in potem v aluminij, je lahko škodljiva.

Ločujmo odpadke

Najučinkovitejši način zmanjševanja količine odpadkov je njihovo ločeno zbiranje.

Vetrna energija

Veter je eden najpomembnejših obnovljivih virov energije našega časa.

Kroženje vode

Voda na Zemlji nenehno kroži.

Učinek tople grede

Zemljino ozračje deluje kot ogromna topla greda.

Added to your cart.