Natural gas and petroleum

Natural gas and petroleum are among the most important sources of energy and raw materials today.

Povezani dodatki

Vrste jezer

Stoječe vode se na Zemlji pojavljajo v različnih oblikah. Oglejmo si, kako jih razvrščamo v skupine.

Sedimentne kamnine

Ali veste, da skoraj tri četrtine Zemlje pokrivajo sedimentne kamnine?

The East African Rift

The Great Rift Valley in Eat Africa was formed as a result of the movement of tectonic plates.

El Niño

El Niño je pojav na stičišču zraka in morja, ki nastane vsakih pet let v zahodnem delu...

Kroženje kisika

Kisik, za večino živih bitij nepogrešljiv plin, je na Zemlji prisoten v nenehnem kroženju.

Zemljevid morskega dna

Na morskem dnu so lepo razvidne meje med tektonskimi ploščami.

Kras (osnovna raven)

Na kraškem površju nastanejo značilni površinski in podzemeljski kraški pojavi.

Gejzir

Gejzir v presledkih bruha v zrak vrelo vodo in paro.

Added to your cart.