Gibbons

Gibbons are apes native to southern Asia.

Povezani dodatki

Zelena evglena (Euglena viridis)

Enocelični sladkovodni bičkar, ki se lahko prehranjuje avtotrofno in heterotrofno.

Grivasta ovca

Film nam pokaže, zakaj je grivasta ovca, ki živi v savanah, tako podobna kozi.

Obročkastorepi maki

Polopica je odličen primer geografske izoliranosti. Njeno latinsko ime pomeni duh.

Ščitarice

Izumrle ribe, pri katerih sta glava in sprednji del telesa pokrita s koščenimi ploščami.

Potočni rak (jelševec)

Razmeroma velik rak, ki živi v čistih tekočih vodah in jezerih.

Kaj vemo o zobeh?

Ta lekcija prikazuje različne vrste zob in njihovo delovanje.

Lev

Lev, ki je na vrhu savanske prehranjevalne verige, velja za kralja živali.

Mlakarica

Najbolj razširjena vrsta race, prednica udomačenih rac

Added to your cart.