Živalske in rastlinske celice, celični organeli

V evkariontskih celicah je veliko celičnih organelov.

Povezani dodatki

Mitoza

Mitoza je delitev celic, pri kateri se število kromosomov ne spremeni.

Urejanje genoma

Urejanje genoma je vrsta genskega inženiringa, katerega posledica so spremembe v genomu živih...

Transportni procesi

Animacija predstavlja aktivne in pasivne transportne procese, ki se odvijajo skozi celično membrano.

ADP, ATP

ATP molekule so najpomembnejši vir energije za celice.

Encimi

Encimi so beljakovinske molekule, ki katalizirajo biokemične reakcije. Njihovo delovanje je...

NAD, NADP, NADPH

Koencim NAD⁺ ima pomembno vlogo predvsem v kataboličnih procesih, NADP pa pri anaboličnih...

Koencim A

Koencim, ki zagotavlja acetilno skupino za nekatere encimske reakcije.

Mejoza

Naše spolne celice so haploidne celice, ki nastanejo z mejozo oziroma zoritveno delitvijo iz...

Added to your cart.