Živalske in rastlinske celice, celični organeli

V evkariontskih celicah je veliko celičnih organelov.

Povezani dodatki

Bakterije (okrogle, paličaste, spiralne)

Bakterije lahko razvrščamo tudi po obliki.

Urejanje genoma

Urejanje genoma je vrsta genskega inženiringa, katerega posledica so spremembe v genomu...

NAD, NADP, NADPH

Koencim NAD⁺ ima pomembno vlogo predvsem v kataboličnih procesih, NADP pa pri anaboličnih...

Encimi

Encimi so beljakovinske molekule, ki katalizirajo biokemične reakcije. Njihovo delovanje...

Mitoza

Mitoza je delitev celic, pri kateri se število kromosomov ne spremeni.

Transportni procesi

Animacija predstavlja aktivne in pasivne transportne procese, ki se odvijajo skozi...

Mejoza

Naše spolne celice so haploidne celice, ki nastanejo z mejozo oziroma zoritveno delitvijo...

ADP, ATP

ATP molekule so najpomembnejši vir energije za celice.

Added to your cart.