Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

0

Zgradba Zemlje (osnovna raven)

Zgradba Zemlje (osnovna raven)

Zemlja je sestavljena iz več sferičnih plasti.

Geografija

Keywords

Earth, Struktura Zemlje, geosfere, vzdušje, hidrosfera, Litosfera, biosfera, živi svet, pedosfera, skorja, plašč, Jedro, del Zemlje, aurora, meteor, ozonska plast, celina, ocean, planet, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Lupinasta zgradba

 • atmosfera
 • atmosfera (0 km–1000 km)
 • biosfera (živi svet)
 • spodnji del atmosfere (0 km–12 km)
 • hidrosfera
 • pedosfera
 • Zemljina skorja
 • kontinentalna skorja
 • oceanski jarek
 • srednjeoceanski hrbet
 • oceanska skorja
 • spodnji del plašča
 • zgornji del plašča
 • (30–2900 km)
 • Zemljin plašč
 • Zemljino jedro
 • Zemljin plašč
 • (2900–6371 km)

Zemlja ima sferično obliko. Vrti se okoli svoje vrtilne osi. Zgrajena je iz več sferičnih plasti, ki prekrivajo druga drugo in imajo različne lastnosti.

Definicije pojmov

Atmosfera (ozračje) je zunanja plast okoli Zemlje. Sestavljajo jo različni plini.

Pedosfera (prst) je najbolj zgornja plast Zemljine skorje, ki zaradi svoje rahlosti in rodovitnosti rastlinam zagotavlja vodo in hranilne snovi.

Hidrosfera (vodovje) vključuje vso vodo na Zemlji, ki je v različnih agregatnih stanjih. Sem spadajo podzemeljske vode, ki se nabirajo v živi skali ali sipkih kamninah, tekoče vode na površju, jezera, morja, oceani in vodna para.

Biosfera (živi svet) je sistem, ki vključuje vsa živa bitja na Zemlji, in sicer v zgornjem delu litosfere, v hidrosferi in v spodnjem delu atmosfere.

Zemljina skorja je zgornja oziroma zunanja plast litosfere. Ima majhno maso in je sestavljena iz kamnin v trdnem stanju.

Zemljin plašč je 2900 km debela plast med Zemljino skorjo in Zemljinim jedrom. Zgornji del plašča je hladnejši in iz trdnih kamnin, spodnji del pa toplejši in iz staljenih kamnin.

Zemljino jedro je najbolj notranji, najbolj vroč in zelo gost del Zemlje s premerom 7000 km, večinoma sestavljen iz železa in niklja.

Izsek

 • atmosfera
 • 1000 °C
 • 690 km
 • 1000 km
 • ionosfera
 • polarni sij
 • meteorji
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • celina
 • ocean
 • biosfera
 • Zemljina skorja
 • 30–60 km
 • 30–60 km
 • 2900 km
 • Zemljin plašč
 • 2900 km
 • 6371 km
 • Zemljino jedro
 • atmosfera
 • 50 km
 • 12 km
 • ozonska plast

Prerez

 • ionosfera
 • polarni sij
 • meteorji
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • celina
 • ocean
 • biosfera
 • Zemljina skorja
 • 30–60 km
 • 30–60 km
 • 2900 km
 • Zemljin plašč
 • 2900 km
 • 6371 km
 • atmosfera
 • Zemljina skorja
 • Zemljin plašč
 • Zemljino jedro
 • atmosfera
 • 50 km
 • 12 km
 • ozonska plast

Animacija

 • atmosfera
 • atmosfera (0 km–1000 km)
 • biosfera (živi svet)
 • spodnji del atmosfere (0 km–12 km)
 • hidrosfera
 • pedosfera
 • Zemljina skorja
 • kontinentalna skorja
 • oceanski jarek
 • srednjeoceanski hrbet
 • oceanska skorja
 • spodnji del plašča
 • zgornji del plašča
 • (30–2900 km)
 • Zemljin plašč
 • atmosfera
 • 1000 °C
 • 690 km
 • 1000 km
 • 800–1000 °C
 • ionosfera
 • polarni sij
 • meteorji
 • 500 km
 • 400 km
 • 300 km
 • 200 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –100 °C
 • ozonska plast
 • zgornji del atmosfere
 • srednji del atmosfere
 • spodnji del atmosfere
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • +10 °C
 • –50 °C
 • ozonska plast
 • zgornji del atmosfere
 • srednji del atmosfere
 • spodnji del atmosfere
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –50 °C
 • ozonska plast
 • zgornja atmosfera
 • srednja atmosfera
 • spodnja atmosfera
 • celina
 • ocean
 • biosfera
 • Zemljina skorja
 • 30–60 km
 • 700 km
 • zgornji del Zemljinega plašča
 • 30–60 km
 • 700 km
 • rahlo plastična
 • trdna
 • spodnji del Zemljinega plašča
 • 30–60 km
 • 700 km
 • trdna
 • 2900 km
 • Zemljin plašč
 • Zemljino zunanje jedro
 • 2900 km
 • 5100 km
 • tekočina
 • Zemljino notranje jedro
 • 5100 km
 • 6371 km
 • trdna
 • atmosfera
 • Zemljina skorja
 • Zemljin plašč
 • Zemljino jedro

Notranji sloji

 • Zemljina skorja
 • Zemljin plašč
 • Zemljino jedro

Narration

Notranjo zgradbo Zemlje je zelo težko raziskovati. Razlog je v tem, da tudi najgloblje vrtine segajo le nekaj deset kilometrov globoko, s čimer se le dotaknejo notranjosti Zemlje, ki ima polmer 6371 km. Zemlja je nastala pred približno 4,6 milijarde let, ko so se zaradi njenega postopnega ohlajanja in vrtenja začele plinaste, tekoče in trdne snovi ločevati in se po gostoti razvrščati v različne plasti.

Geosfera je površinska plast na Zemlji, ki jo v medsebojnem součinkovanju sestavljajo atmosfera (ozračje), litosfera (trdno površje), hidrosfera (vodovje) ter na na njihovem stiku nastali biosfera (živi svet) in pedosfera (prst).

Atmosfera ali ozračje je najbolj zgornja plast. Ker jo sestavljajo plini, je to tudi najredkejša plast. Njena zgornja meja ni točno opredeljena: v višini več tisoč kilometrov brez ostre meje prehaja v zunanji vesoljski prostor. Najbolj vroč je najbolj zgornji del atmosfere. Temperature tam dosežejo okoli 1000 °C. Najbolj mrzel je srednji del, kjer so temperature okoli –100 °C. Ozonska plast je na vrhu spodnjega dela atmosfere.

Zemljina skorja je zgornji del litosfere. Pod kontinenti se po sestavi in debelini razlikuje od tiste pod oceani. Kontinentalna skorja je debelejša in po sestavi bolj raznolika. Sestavljata jo granitna plast zgoraj in bazaltna plast spodaj.

Zemljin plašč je sestavljen iz dveh delov. Zgornji del plašča sega do globine okoli 700 km. Njegov zgornji del je iz trdnih kamnin in skupaj z Zemljino skorjo tvori litosfero. Pod njim je astenosfera, plast iz staljenih kamnin, ki so v skoraj tekoči obliki. Najbolj spodnji del plašča je v trdnem stanju. Z globino v njem narašča vsebnost težjih kovinskih delcev. Plašč sega do globine 2900 km.

Pod njim je Zemljino jedro, ki ga sestavljata predvsem železo in nikelj. Domnevajo, da je zunanje jedro v tekočem, notranje pa v trdnem stanju.

Povezani dodatki

Geografski koordinatni sistem (srednja raven)

Z geografskim koordinatnim sistemom lahko določimo lego vsakega kraja na Zemlji.

Nastanek Zemlje in Lune

Animacija prikazuje, kako sta nastali Zemlja in Luna.

Tektonske ali litosferske plošče

Tektonske plošče se stikajo na tri glavne načine.

Zemlja

Zemlja je kamniti planet s trdno skorjo in ozračjem, ki vsebuje kisik.

Zemljevid morskega dna

Na morskem dnu so lepo razvidne meje med tektonskimi ploščami.

Zemljino magnetno polje

Severni in južni magnetni pol Zemlje ležita v bližini geografskega severnega in južnega tečaja.

Zgradba Zemlje (srednja raven)

Zemlja je sestavljena iz več plasti oziroma ovojev.

Added to your cart.