Vulkanizem

Animacija prikazuje različne vrste vulkanskih izbruhov.

Povezani dodatki

Gubanje (napredna raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana...

Postvulkanska aktivnost

Za območja, kjer je postala vulkanska aktivnost manj izrazita ali pa je ponehala, je značilna...

Delovanje ledenikov

Ledenik je ogromna masa ledu, ki neprestano počasi drsi po pobočju.

Sredozemsko podnebje

Za sredozemsko podnebje sta značilna vroče in suho poletje ter mila in deževna zima.

Zemljevid morskega dna

Na morskem dnu so lepo razvidne meje med tektonskimi ploščami.

Višinski pasovi

V goratih predelih se podnebje, lastnosti prsti, rastlinje in živalstvo z višino spreminjajo.

Snežna meja

Nad določeno nadmorsko višino se sneg nikoli ne stali, niti v poletnih mesecih.

Kras (osnovna raven)

Na kraškem površju nastanejo značilni površinski in podzemeljski kraški pojavi.

Added to your cart.