Vulkanizem

Animacija prikazuje različne vrste vulkanskih izbruhov.

Povezani dodatki

Nastanek premoga

Film prikazuje različne faze nastajanja premoga.

Višinski pasovi

V goratih predelih se podnebje, lastnosti prsti, rastlinje in živalstvo z višino spreminjajo.

Jupitru podobni planeti

Jupitru podobni planeti so štirje zunanji planeti (Jupiter, Saturn, Neptun, Uran); pravimo jim...

Kroženje fosforja

Fosfor je izredno pomemben element za vse žive organizme in je na Zemlji prisoten v nenehnem...

Monsunski vetrovi

Monsuni so vetrovi, ki v določenih delih sveta pihajo med oceani in celinami. Poleti so to...

The subtropics

The subtropics are located between the tropical and temperate zones, between 23.5° and 40°...

Strela

Strela je nenadna elektrostatična razelektritev, ki jo spremlja grom.

Kamninski krog

Zaradi zunanjih in notranjih sil se kamnine stalno spreminjajo. Oglejmo si podrobnosti tega procesa.

Added to your cart.