Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

0

Voda (H₂O)

Voda (H₂O)

Voda je stabilna spojina vodika in kisika, ki je potrebna za življenje. V naravi jo najdemo v vseh treh agregatnih stanjih.

Kemija

Keywords

voda, dihidrogen oksid, amfoternim, vodik vez, dipol, polar, pogoj za življenje, V oblika, molekularne oblike, Raztopina, sladkovodne, pitna voda, mineralna voda, slana voda, Anorganska kemija, Molekula, kemija

Povezani dodatki

Taljenje in zamrzovanje

Med molekulami vode se med zamrzovanjem izoblikujejo vodikove vezi in nastane kristalna struktura.

Hidroksidni ion (OH⁻)

Kompleksni ion ki nastaja iz molekule vode oddajanjem protona.

Oksonijev ion (H₃O⁺)

Kompleksni ion, ki je odgovoren za kislost.

Spremembe agregatnega stanja

Prehode med plinastim, kapljevinskim (tekočim) in trdnim agregatnim stanjem imenujemo spremembe agregatnega stanja.

Žveplovodik (vodikov sulfid) (H₂S)

Strupen plin z vonjem gnilega jajca. Tudi termalne in mineralne vode vsebujejo žveplovodik.

Celine in oceani

Kopno na Zemlji je razdeljeno na celine, med njimi so oceani.

Dušik (N₂)

Neaktiven plin, brez barve, vonja in okusa, sestavlja 78,1 odstotkov Zemljinega ozračja.

Evaporation and boiling

What happens in a liquid during evaporation and boiling? What does its boiling point depend on?

Fotosinteza (osnovna raven)

Proces, pri katerem rastline iz anorganskih snovi (ogljikovega dioksida in vode) proizvajajo sladkor (glukozo).

Gorenje sveče

Sveča se kot svetilo uporablja že od starega veka naprej.

Kako deluje mikrovalovna pečica?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje mikrovalovne pečice.

Kako deluje sušilnik za lase?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje sušilnika za lase.

Kroženje vode (srednja stopnja)

Vodna zaloga na našem planetu preko izhlapevanja, kondenzacije, topljenja in zamrzovanja izvaja nenehno kroženje.

Morja, zalivi

Animacija prikazuje najpomembnejša morja in morske zalive sveta.

Morska območja

Z globino se spreminjajo fizikalne lastnosti morja, njegovo rastlinstvo in živalstvo.

Naloge z molekulami II. (Polarnost)

Naloga za poglabljanje in utrjevanje pojmov, povezanih s polarnostjo molekul.

Oceanski tokovi

Oceanski (morski) tok je bolj ali manj zvezno gibanje (tok) morske ali oceanske vode, ki ima velik vpliv na podnebje.

Ogljikova kislina (H₂CO₃)

Tekočina brez barve in vonja, ki nastane pri raztapljanju ogljikovega dioksida v vodi.

Površinska napetost

Površinska napetost je lastnost tekočine, ki ji omogoča zavzeti najmanjšo možno površino.

Vodikov peroksid (H₂O₂)

Spojina vodika in kisika. Od vode gostejša tekočina brez barve in brez vonja.

Zemljevid morskega dna

Na morskem dnu so lepo razvidne meje med tektonskimi ploščami.

Kisik (O₂) (srednja raven)

Plin brez barve in vonja, brez katerega ne bi bilo življenja na Zemlji.

Raztapljanje vodikovega klorida v vodi

Vodna raztopina vodikovega klorida je klorovodikova kislina.

Reakcija vodika in kisika

Plinska zmes vodika in kisika je pokalni plin, ki ob vžigu eksplodira.

Vodik (H₂)

Plin brez barve in vonja, lažji od zraka, najbolj razširjeni element v vesolju.

Added to your cart.