Višinski pasovi

V goratih predelih se podnebje, lastnosti prsti, rastlinje in živalstvo z višino spreminjajo.

Povezani dodatki

Podzemeljske vode

Podzemeljske vode delimo na skalno in talno vodo ali podtalnico.

Kroženje ogljika

Atmosferski ogljik sprejemajo rastline med fotosintezo, pri procesu dihanja pa ga živi...

Strela

Strela je nenadna elektrostatična razelektritev, ki jo spremlja grom.

Tundra: ledena puščava z zelenim robom

Je tundra v resnici tako turobna in pusta, kot si predstavljamo?

Podnebje tajge

V najskrajnejših podnebnih pasovih tajga nastaja samo na severni polobli. Pokrajina je...

Ledenik (srednja raven)

Ledenik je velika gmota ledu, ki počasi drsi po pobočju navzdol.

From the Sahara to Amazonia

A szaharai porral érkező tápanyagok nélkülözhetetlenek az Amazonas növényvilága számára.

Obalni veter

Obalni veter nastane zaradi različnega segrevanja kopnega in morja.

Added to your cart.