Višinski pasovi

V goratih predelih se podnebje, lastnosti prsti, rastlinje in živalstvo z višino spreminjajo.

Povezani dodatki

Luna

Kaj skriva Luna? Kateri so bili prvi ljudje na Luni? Oglejmo si posnetek.

Eolski reliefi v puščavah

Veter ima kot zunanja sila pomembno vlogo pri oblikovanju puščav.

Učinek tople grede

Učinek tople grede se zaradi človekovega delovanja stopnjuje in povzroča globalno...

Minerali

Kamnine so sestavljene iz mineralov, ki jih v naravi pogosto najdemo v čisti obliki.

Naravnogeografski pojmi

Animacija prikazuje reliefne oblike, površinske vode in s tem povezane kartografske znake.

Vrste prsti (profili)

Animacija prikazuje zgradbo različnih tipov prsti.

Kako izginjajo jezera

Geološko gledano, imajo jezera kratko življenjsko dobo.

The World of the seas

Seas and oceans cover almost three-quarters of the Earth’s surface. 97.5% of the total...

Added to your cart.