Višinski pasovi

V goratih predelih se podnebje, lastnosti prsti, rastlinje in živalstvo z višino spreminjajo.

Povezani dodatki

Tektonske ali litosferske plošče

Tektonske plošče se stikajo na tri glavne načine.

Ostanki staronagubanih gorovij

Ostanke variskične in kaledonske orogeneze srečamo vsepovsod na Zemlji.

Sončno sevanje

Sončno sevanje se v vesolju prosto širi, ko pa doseže Zemljino površje, naleti na več ovir.

Vremenska napoved

Z različnimi meteorološkimi napravami ugotavljajo, kakšno vreme lahko pričakujemo.

Vremenske fronte

Ko se srečata hladen in topel zrak, nastane vremenska fronta.

Ledenik (osnovna raven)

Ledenik je velika gmota ledu, ki počasi drsi po pobočju navzdol.

Zanimivi atmosferski pojavi

Občasno smo lahko priča zanimivim atmosferskim pojavom. Spoznajmo njihovo naravoslovno razlago.

Mehansko in kemično preperevanje

Pri mehanskem preperevanju kamnine razpadajo na manjše delce, pri kemičnem preperevanju pa se...

Added to your cart.