Višinski pasovi

V goratih predelih se podnebje, lastnosti prsti, rastlinje in živalstvo z višino spreminjajo.

Povezani dodatki

Gubanje (srednja raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana gorovja.

Prelomi (osnovna raven)

Zaradi sil v navpični smeri nastanejo prelomi. Bloki kamnin se ob prelomnih ploskvah dvigajo ali...

Nastanek oblakov

Kadar se vlažen zrak dovolj ohladi, se vlaga v njem kondenzira okoli majhnih trdnih delcev v...

Gubanje (osnovna raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana gorovja.

Obalni relief

Morje je zaradi delovanja morskih valov – delno pa tudi morskih tokov in plimovanja – zelo...

The subtropics

The subtropics are located between the tropical and temperate zones, between 23.5° and 40°...

Ostanki staronagubanih gorovij

Ostanke variskične in kaledonske orogeneze srečamo vsepovsod na Zemlji.

Strela

Strela je nenadna elektrostatična razelektritev, ki jo spremlja grom.

Added to your cart.