V delavnici Leonarda da Vincija (Firence, 16. stoletje)

V firenški delavnici renesančnega polihistorja si lahko ogledamo njegova najpomembnejša umetniška in inženirska dela.

Povezani dodatki

Madarski jezdec

Edinstveni kamniti relief v Bolgariji je najverjetneje nastal na prelomu 7. in 8. stoletja.

Pokrit bojni voz, izum Leonarda da Vincija (okoli leta 1485)

Da Vincijev načrt za oklepno vozilo izpolnjuje pomembne vojaške zahteve: zanesljivost,...

Pagoda šestih harmonij (Hangzhou, 12. stoletje)

Budistična pagoda „šestih harmonij“ stoji na Kitajskem ob reki Qiantang.

Poševni stolp (Pisa, 14. stoletje)

Srednjeveški zvonik katedrale v Pisi je najbolj znan poševni stolp na svetu.

Torii, okrasna vrata svetišča na Icukušimi

Torii so tradicionalna japonska vrata, postavljena pred vhodi v šintoistične templje.

Letalo, izum Leonarda da Vincija (1488–1489)

Cilj te zahtevne študije je bilo posnemanje letenja ptičev.

Polinezijsko družinsko posestvo (Samoa, 15. stoletje)

Tradicionalne hiše na samoanskih družinskih posestvih zvesto odražajo edinstveno kulturo...

Topniški izumi Leonarda da Vincija

Kreativnost Leonarda da Vincija se je pokazala tudi pri načrtovanju topniškega orožja.

Added to your cart.