Urejanje genoma

Urejanje genoma je vrsta genskega inženiringa, katerega posledica so spremembe v genomu živih organizmov. Animacija prikazuje enega najbolj znanih protokolov urejanja genoma, sistem CRISPR/Cas9.

Povezani dodatki

ADP, ATP

ATP molekule so najpomembnejši vir energije za celice.

Transportni procesi

Animacija predstavlja aktivne in pasivne transportne procese, ki se odvijajo skozi...

Mejoza

Naše spolne celice so haploidne celice, ki nastanejo z mejozo oziroma zoritveno delitvijo...

NAD, NADP, NADPH

Koencim NAD⁺ ima pomembno vlogo predvsem v kataboličnih procesih, NADP pa pri anaboličnih...

Encimi

Encimi so beljakovinske molekule, ki katalizirajo biokemične reakcije. Njihovo delovanje...

Živalske in rastlinske celice, celični organeli

V evkariontskih celicah je veliko celičnih organelov.

Virusi

Sestavljeni so iz beljakovin in nukleinske kisline (DNK ali RNK). Okužene celice...

Koencim A

Koencim, ki zagotavlja acetilno skupino za nekatere encimske reakcije.

Added to your cart.