Turško kopališče (16. stoletje)

Gradnja kopališč in razvoj kopališke kulture je ena pozitivnih posledic turškega osvajanje Evrope.

Povezani dodatki

Sirska vodna kolesa (Hama, 13. stoletje)

V srednjeveški Siriji so s pomočjo vodnih koles vodo iz rek dovajali tudi oddaljenim...

Srednjeveški bivalni stolp

Srednjeveški bivalni stolp (donžon) je postal ob nastanku gradu osrednji stolp.

Srednjeveška palača (Visegrád, Ogrska, 15. stoletje)

Gradnja veličastne palače se je pričela v času Karla I., končno obliko pa je dobila med...

Poljedelske tehnike

Poljedelske tehnike so se v srednjem in tudi v novem veku razvijale vzporedno s človeško...

Ogrska vojaška taktika (9.-10. stoletje)

Vojaki nomadskih konjeniških ljudstev so zelo učinkovito izigrali nasprotnika tako, da so...

Srednjeveški trg (Kraljevina Ogrska)

Srednjeveški trgi, ki so se razvili iz svobodnih mest, so bili v poznem srednjem veku...

Vzpon Katoliške cerkve

Katoliška cerkev je imela v srednjem veku veliko moč ne le v verskem življenju, temveč tudi v...

Opatija v Sankt Gallnu (11. stoletje)

Samostanski kompleks je bil stoletja najpomembnejša opatija benediktinskega reda.

Added to your cart.