Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

Povezani dodatki

Oceanski tokovi

Oceanski (morski) tok je bolj ali manj zvezno gibanje (tok) morske ali oceanske vode, ki...

Višinski pasovi

V goratih predelih se podnebje, lastnosti prsti, rastlinje in živalstvo z višino spreminjajo.

Sredozemsko podnebje

Za sredozemsko podnebje sta značilna vroče in suho poletje ter mila in deževna zima.

Potres

Potres je eden od najbolj uničujočih naravnih pojavov.

The formation of the Andes

Az Andok két kőzetlemez – egy óceáni és egy szárazföldi – ütközésénél jött létre.

Kako izginjajo jezera

Geološko gledano, imajo jezera kratko življenjsko dobo.

Puščava

Tretjina celin je prekrita s puščavami. Danes je širjenje puščav velik problem.

Eolski reliefi na obalah in stepah

Veter ima kot zunanja sila pomembno vlogo pri oblikovanju obal in step.

Added to your cart.