The structure of prokaryotic and eukaryotic cells

There are two basic cell types: prokaryotic and eukaryotic cells.

Povezani dodatki

Virusi

Sestavljeni so iz beljakovin in nukleinske kisline (DNK ali RNK). Okužene celice...

Živalske in rastlinske celice, celični organeli

V evkariontskih celicah je veliko celičnih organelov.

Urejanje genoma

Urejanje genoma je vrsta genskega inženiringa, katerega posledica so spremembe v genomu...

ADP, ATP

ATP molekule so najpomembnejši vir energije za celice.

Mejoza

Naše spolne celice so haploidne celice, ki nastanejo z mejozo oziroma zoritveno delitvijo...

Koencim A

Koencim, ki zagotavlja acetilno skupino za nekatere encimske reakcije.

NAD, NADP, NADPH

Koencim NAD⁺ ima pomembno vlogo predvsem v kataboličnih procesih, NADP pa pri anaboličnih...

Klorofil

Je zeleno barvilo v rastlinah, ki je nepogrešljivo pri procesu fotosinteze.

Added to your cart.