Rjavi lunj

Ujeda, ki je pri nas pogost preletnik in izjemno redek gnezdilec.

Povezani dodatki

Paramecij

Sladkovodni migetalkar, enocelični evkariont.

Zelena evglena (Euglena viridis)

Enocelični sladkovodni bičkar, ki se lahko prehranjuje avtotrofno in heterotrofno.

Vzhodni sivi kenguru

Je eden največjih vrečarjev na svetu.

Morski konjiček

Drobcen plenilec, ki živi v oceanu. Njegova posebnost je, da samec nosi oplojena jajčeca v...

Morska žaba

Ta krastači podobna riba si pri lovu na plen pomaga s svojo fluorescenčno vabo. Animacija...

Ichthyosaurus (ihtiozaver)

Ribi podoben praplazilec, ki se je prilagodil življenju v morju, primer konvergentne...

The World of Bees

Honey bees fly from flower to flower, harvesting nectar and pollen to take them back to the colony.

Volk

Pred več kot deset tisoč leti so jih začeli udomačevati kot pse. Za človekom najbolj razširjen...

Added to your cart.