Rastlinstvo in živalstvo v obdobju karbona

Animacija prikazuje nekaj živali in rastlin, značilnih za geološko dobo med devonom in permom (pred 358–299 milijoni let).

Povezani dodatki

Grivasti pavijan

Vrsta opic, za katero je značilna zapletena hierarhična družbena struktura.

Močvirska sklednica

Močvirska sklednica živi v močvirjih, plitvih jezerih in počasi tekočih rekah.

Volk

Pred več kot deset tisoč leti so ga začeli udomačevati. Je za človekom najbolj razširjen sesalec...

Biser

Nekatere vrste školjk za zaščito proizvajajo biser, ki se uporablja za izdelavo nakita.

Mlakarica

Najbolj razširjena vrsta race, prednica udomačenih rac.

Sloni

Raziskali smo razlike med dvema vrstama slonov: afriškim in azijskim.

Evropska tekunica

Podzemni glodavec, razširjen v Srednji in Vzhodni Evropi.

Afriški savanski slon

Je največji kopenski sesalec na svetu.

Added to your cart.